Přihlásit
oslavy

Složení Akademického senátu | Ft.Tul.cz

Předseda: Ing. Renáta Nemčoková KOD
1.místopředseda: Ing. Alžbeta Samková KMI
2.místopředseda Ing. Veronika Tunáková, Ph.D. KMI
Komora zaměstnanců:  Ing. Vlastimila Bergmanová KDE
  Ing. Irena Lenfeldová, Ph.D. KTT
  Ing. Miroslava Pechočiaková, Ph.D. KMI
  prof. Ing. Jakub Wiener, Ph.D. KMI
Komora studentů:  Ing. Radek Jirkovec KNT
  Ing. Michal Martinka KOD
     
Tajemník: Ing. Daniela Brzezinová DFT - není členem senátu

Za správnost: Ing. Renáta Nemčoková 21. 8. 2018