Přihlásit
Fakulta textilní Fakulta

Složení Akademického senátu | Ft.Tul.cz

Předseda: Ing. Jiří Chaloupek, Ph.D. KNT
1.místopředseda: Ing. Alžbeta Samková KMI
2.místopředseda Ing. Vlastimila Bergmanová KDE
Komora zaměstnanců:  Ing. Miroslava Pechočiaková, Ph.D. KMI
  Ing. Iva Mertová, Ph.D. KTT
  Bc. Ondřej Ludín KDE
  Ing. Petra Komárková, Ph.D. KOD
Komora studentů:  Ing. Radek Jirkovec KNT
  Ing. Ivana Céeová KOD
     
Tajemník: Ing. Daniela Brzezinová DFT - není členem senátu

Za správnost: Ing. Jiří Chaloupek, Ph.D. 14. 9. 2020