Přihlásit
Fakultní novinky
  • Den otevřených dveří FT - sobota 5.2.2022
  • KOMBINOVANÁ FORMA studia probíhá nyní již pouze distančně !
  • Fakulta textilní otevírá první kolo přijímacího řízení pro akademický rok 2022/2023

Přehled všech novinek

Fakulta textilní Fakulta

Složení Akademického senátu | Ft.Tul.cz

Předseda: Ing. Jiří Chaloupek, Ph.D. KNT
1.místopředseda: Ing. Alžbeta Samková KMI
2.místopředseda Ing. Vlastimila Bergmanová KDE
Komora zaměstnanců:  Ing. Petra Komárková, Ph.D. KOD
  Bc. Ondřej Ludín KDE
  prof. Ing. Jakub Wiener, Ph.D. KMI
  Ing. Miroslava Pechočiaková, Ph.D. KMI
Komora studentů:  Ing. Ivana Céeová KOD
  Ing. Michal Martinka KOD
     
Tajemník: Ing. Daniela Brzezinová DFT - není členem senátu

Za správnost: Ing. Jiří Chaloupek, Ph.D. 1. 11. 2021