Přihlásit
Fakultní novinky
  • Fakulta textilní vyhlašuje od 1.5.2020 DRUHÉ KOLO přijímacího řízení
  • Výuka - závěr akademického roku 2019/2020
  • Aktuální informace pro studenty FT - 2. vysílání

Přehled všech novinek

Fakulta textilní KDE Fakulta tetilní KHT Fakulta textilní KMI Fakulta textilní KNT Fakulta textilní KOD Fakulta textilní KTT

Laboratoř kompozitů a nanokompozitů | Ft.Tul.cz

Hlavní cíle a aktivity
Vývoj nových kompozitních materiálů vyztužených speciálními polymery či anorganickými vlákny (čedič, uhlík). Výzkum, vývoj a použití nanotechnologií vhodných pro textilní a kompozitní materiály, vývoj nanočásticových systémů a nanokompozit s cílem získání multifunkčních efektů (antistatický, antimikrobiální, zvýšená tepelná odolnost, zlepšené mechanické vlastnosti, samočisticí efekty, apod.). Standardní testování mechanických a termomechanických vlastností kompozitů. Vývoj a aplikace nových či nestandardních měřicích metod pro hodnocení hierarchických struktur. Modelování geometrie a vlastností textilních struktur, simulace chování kompozitních a hierarchických struktur, komplexní hodnocení jakosti textilií, speciální kriteria pro design vlákenných systémů.
Přístroje a zařízení
Laboratorní pec Laboratorní pec pro vytvrzování plošných vzorků (max. teplota 250°C).
Pyrolýzní pec KP80 Pyrolýza vzorků v ochranné ztrátové atmosféře do 1300°C.
Vyhřívaný laboratorní lis Lis pro přípravu kompozitů (přítlak 50 kN, teplota do 300°C).
Vacuum pressing Vysokotlaký lis pro přípravu kompozitů.
Planetový nanomlýnek Příprava částic, resp. nanočástic s řízenou velikostí.
Diamantová kotoučová pila

Pila pro řezání zejména kompozitních vzorků do požadovaných rozměrů.
Zařízení pro přípravu nábrusů Příprava nábrusů řezů kompozitů vhodných pro další analýzu.
Charpy Labtest CHK 50J
Zkoušení vrubové houževnatosti materiálů.
Dynamometr TIRATEST 2300 Přístroj pro průzkumm echanických vlastností materiálů. Umožňuje zkoušky jednoosého namáhání v tahu a tlaku. Přístroj je řízen počítačem. Rozsah přístroje se mění výměnou měřicích hlav (do 100 kN).
DMA DX04T R.M.I. Dynamická mechanická pro testování viskoelastických vlastností materiálů (skelný přechod, tání a krystalizace materiálů, body měknutí, viskozitu tavenn, elastický a ztrátový modul polymerních materiálů, atd.) při zvolené teplotě, která leží typicky v rozmezí od přibližně –120 °C do 600 °C.
SEM Vega-Tescan  
Konfokální laserový mikroskop Konfokální laserový mikroskop Olympus Lext OLS3000.
Metalografický mikroskop Metalografický mikroskop Nikon ME600 Eclipse.
Další informace
Umístění: budova B, 2. patro
Kontakt: Ing. Blanka Tomková, Ph.D.