Přihlásit
Fakultní novinky
  • Den otevřených dveří FT - sobota 5.2.2022
  • KOMBINOVANÁ FORMA studia probíhá nyní již pouze distančně !
  • Fakulta textilní otevírá první kolo přijímacího řízení pro akademický rok 2022/2023

Přehled všech novinek

Fakulta textilní KDE Fakulta tetilní KHT Fakulta textilní KMI Fakulta textilní KNT Fakulta textilní KOD Fakulta textilní KTT

Ing. Dominik Dušek | Ft.Tul.cz

Jméno: Dominik Dušek
Pracoviště: KMI, building D, basement
Telefon: +420 48 535 3226
E-mail: dominik.dusek@tul.cz
Pozice: Ph.D. student
Školitel: prof. Ing. Michal Vik, Ph.D.
Web of Science (RID):  
Scopus (AIS):  
Research Gate:  

Téma disertační práce:

Modelování barevné věrnosti a barevné diskriminace
Primárním cílem disertační práce bude navržení komplexního modelu barevného vzhledu zahrnujícího efekt chromatického rozlišování barev. Sekundárním cílem bude nalezení způsobu, jak lépe rozlišit osoby v dopravním prostoru. Terciálním cílem bude navržení možného řešení pro výrobce z hlediska vhodné konstrukce svítidel a designu oblečení (tvar, rozmístění, velikost výstražných prvků).