Přihlásit
Fakulta textilní KDE Fakulta tetilní KHT Fakulta textilní KMI Fakulta textilní KNT Fakulta textilní KOD Fakulta textilní KTT

Ing. Jana Novotná

Jméno:
Jana Novotná
Pracoviště: KMI, budova B, 2. patro
Telefon: +420 48 535 3280
E-mail: jana.novotna3@tul.cz
Pozice: Ph.D. student, technik
Školitel: Ing. Blanka Tomková, Ph.D.
Web of Science (RID): ResearcherID
Scopus (AIS): Author Identifier SCOPUS
Research Gate: Research Gate

Téma disertační práce:

Dielektrické vlastnosti epoxidových kompozitů plněných recyklovanými uhlíkovými vlákny