Přihlásit
Fakulta textilní KDE Fakulta tetilní KHT Fakulta textilní KMI Fakulta textilní KNT Fakulta textilní KOD Fakulta textilní KTT

Ing. Gabriela Krupincová, Ph.D. | Ft.Tul.cz

Jméno: Gabriela Krupincová
Pracoviště: Katedra technologií a struktur, budova B
Telefon: +420 48 535 3424
E-mail: gabriela.krupincova@tul.cz
Pozice: odborný asistent s vědeckou hodností,
proděkan pro vědu a výzkum
Konzultační hodiny:

po předchozí domluvě nejlépe emailem

STAG: STAG
Web of Science (RID): Search
Scopus (AIS): Author Identifier SCOPUS
RIV: RIVID
Research Gate: Research Gate
Osobní stránky:  

Odborné zaměření:

Struktura a vlastnosti vlákenných útvarů (vlákna, příze, tkaniny), především struktura délkových textilních útvarů (problematika stanovení průměru, zaplnění, chlupatosti, deformačních vlastností přízí a vlivu těchto ukazatelů na vybrané charakteristiky a kvalitu plošných textilií), využití obrazové analýzy a matematické statistiky pro stanovení povrchových vlastností přízí a plošných textilií.

Informace pro studenty předmětu TT1:

KONZULTAČNÍ HODINY:

Konzultační hodiny v průběhu zkouškového období ak. roku 2018/2019 (od 7. 1. - 1. 2. 2019):
PO 8:00 - 9:30
STŘ 8:00 - 9:30
PÁ 8:00 - 9:30
Další po předchozí domluvě nejlépe emailem.

TERMÍNY:

Opravné termíny pro vykonání zápočtu vypisuji průběžně. Sledujte prosím IS STAG. Zkouškové termíny jsou v IS STAG dostupné. Na termíny je nutné se přihlásit. Pokud nemůžete na termín dorazit, je nutné se z termínu odepsat, nebo se řádně nejpozději do 5 dnů omluvit.

ZÁPOČTY:

Doporučuji všem, kteří psali zápočtový test, aby se přišli s výsledky hodnocení seznámit a případné nejasnosti konzultovat. Vyhnete se zbytečné ztrátě bodů ve zkouškových testech, které ze znalostí ověřovaných při zápočtu vychází.

ZKOUŠKY:

Shodně doporučuji studentům, kterým se nepodařilo získat minimální počet bodů u zkouškového písemného testu, aby přišli výsledky zkonzultovat a měli možnost se před dalším termínem řádně připravit. (Vzájemné odsouhlasení výsledků, kontrola bodů, atd.)