Přihlásit
Fakulta textilní KDE Fakulta tetilní KHT Fakulta textilní KMI Fakulta textilní KNT Fakulta textilní KOD Fakulta textilní KTT

Ing. Gabriela Krupincová, Ph.D. | Ft.Tul.cz

Jméno: Gabriela Krupincová
Pracoviště: Katedra technologií a struktur, budova B
Telefon: +420 48 535 3424
E-mail: gabriela.krupincova@tul.cz
Pozice: odborný asistent s vědeckou hodností
Konzultační hodiny:

po předchozí domluvě nejlépe emailem

STAG: STAG
Web of Science (RID): Search
Scopus (AIS): Author Identifier SCOPUS
RIV: RIVID
Research Gate: Research Gate
Osobní stránky:  

Odborné zaměření:

Struktura a vlastnosti vlákenných útvarů (vlákna, příze, tkaniny), především struktura délkových textilních útvarů (problematika stanovení průměru, zaplnění, chlupatosti, deformačních vlastností přízí a vlivu těchto ukazatelů na vybrané charakteristiky a kvalitu plošných textilií), využití obrazové analýzy a matematické statistiky pro stanovení povrchových vlastností přízí a plošných textilií.

Informace pro studenty předmětu TT1:

KONZULTAČNÍ HODINY:

Konzultační hodiny v průběhu zimního semestru ak. roku 2019/2020:
STŘ 12:30 - 14:00
Další po předchozí domluvě nejlépe emailem.

Konzultační hodiny v průběhu zkouškového období ak. roku 2019/2020:

PO      7:30 – 9:00

STŘ    13:00 - 14:30

Po 19.2. 2020 konzultace pouze po předchozí domluvě nejlépe emailem.

 TERMÍNY:
Opravné termíny pro vykonání zápočtu vypisuji průběžně. Sledujte prosím IS STAG. Zkouškové termíny jsou v IS STAG dostupné. Na termíny je nutné se přihlásit. Pokud nemůžete na termín dorazit, je nutné se z termínu odepsat, nebo se řádně nejpozději do 5 dnů omluvit. 

ZÁPOČTY:
Doporučuji všem, kteří psali zápočtový test, aby se přišli s výsledky hodnocení seznámit a případné nejasnosti konzultovat. Vyhnete se zbytečné ztrátě bodů ve zkouškových testech, které ze znalostí ověřovaných při zápočtu vychází. Pokud se rozhodnete zápočtové písemné práce nekonzultovat, zapíši Vám zápočet do indexu v době, kdy budete zpracovávat zkouškový písemný test.
 

ZKOUŠKY:
Shodně doporučuji studentům, kterým se nepodařilo získat minimální počet bodů u zkouškového písemného testu, aby přišli výsledky zkonzultovat a měli možnost se před dalším termínem řádně připravit. Známky ze zkoušky Vám zapíši do indexu po osobní společné konzultaci. (Vzájemné odsouhlasení výsledků, kontrola bodů, atd.)