Přihlásit
Fakultní novinky
  • Volby děkana FT TUL
  • Fakulta textilní vyhlašuje od 1.5.2020 DRUHÉ KOLO přijímacího řízení
  • Aktualizace nabídek stáží, praxí, uplatnění
  • Soutěž Cena Lva Wintera za BOZP
  • Výsledky voleb do AS FT TUL a AS TUL na Fakultě textilní

Přehled všech novinek

Kausik Bal

Kausik Bal
Katedra hodnocení textilií (KHT): interní doktorand

E-mail:
kb.iitd@gmail.com
Tel.:
+420 48535
Poznámka
IN:000000:C