Přihlásit
Fakultní novinky
 • Volby děkana FT TUL
 • Fakulta textilní vyhlašuje od 1.5.2020 DRUHÉ KOLO přijímacího řízení
 • Aktualizace nabídek stáží, praxí, uplatnění
 • Soutěž Cena Lva Wintera za BOZP
 • Výsledky voleb do AS FT TUL a AS TUL na Fakultě textilní

Přehled všech novinek

doc. Ing. Maroš Tunák, Ph.D.

doc. Ing. Maroš Tunák, Ph.D.
Katedra hodnocení textilií (KHT): člen katedry
Děkanát fakulty textilní (DFT): proděkan pro koncepci a rozvoj

E-mail:
maros.tunak@tul.cz
Kancelář:
E 3080
Tel.:
+420 48535 3465
STAG:
profiles.detail.stag
Konzultační hodiny
Středa 10:40 - 12:10
Specializace
 • zpracování a analýza obrazu
 • monitorování kvality textilních útvarů pomocí obrazové analýzy
 • analýza homogenity textilních struktur, strukturní anizotropie, detekce a klasfikace defektů v textilních strukturách
Dosažené vzdělání
 • 2012 – Fakulta textilní TUL, obor: Textilní technika a materiálové inženýrství (doc.)
 • 2008 – Fakulta textilní TUL, obor: Textilní materiálové inženýrství (Ph.D.)
 • 2004 – Fakulta textilní TUL, obor: Textilní materiálové inženýrství (Ing.)
 • 1999 – Fakulta priemyselných technológií, TnUAD, obor: Textilní technologie (Bc.)
Další funkce

Web of Science (RID): ResearcherID
Scopus (AIS): Author Identifier SCOPUS
Open Research and Contributor ID: ORCiD
Research Gate: Research Gate
Osobní stránky: maros.tunak.sk