Přihlásit

Kontakty | Ft.Tul.cz

Technická univerzita v Liberci
Fakulta textilní
Děkanát FT TUL
Studentská 2
461 17 Liberec

Sekretariát děkana: Monika Mošničková tel./fax: +420 48 535 3452
Tajemník fakulty: Ing. Daniela Brzezinová +420 48 535 3258
Studijní oddělení pro bakalářské a navazující magisterské studium: Ing. Jana Šounová +420 48 535 3639
  Ing. Lenka Nevyhoštěná +420 48 535 3239
Studijní oddělení pro doktorské studium: Bohumila Keilová +420 48 535 3206
Studijní oddělení pro bakalářské, magisterské a doktorské studium v AJ:  Ing. Hana Musilová +420 48 535 3254
Web:  www.ft.tul.cz
Telefonní seznam:  Děkanát fakulty textilní
GPS:  50°46'22.567"N 15°4'24.136"E