Přihlásit

Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci | Ft.Tul.cz

Mise: FT TUL

 • je centrem vzdělanosti, nezávislého poznání a tvůrčí činnosti a hraje klíčovou úlohu ve vědeckém, kulturním, sociálním a ekonomickém rozvoji společnosti;
 • uskutečňuje akreditované studijní programy a vykonává tvůrčí činnosti spjaté s textilními materiály a technologiemi;
 • představuje unikátně vybavené vědecké centrum v rámci světového prostoru.

Vize: FT TUL chce

 • být mezinárodně respektovanou a ČR etablovanou fakultou poskytující bakalářské, magisterské a doktorské vzdělání v textilních a příbuzných oborech;
 • udržet a dále posilovat své respektované místo mezi špičkovými světovými pracovišti zabývajícími se textilním výzkumem a další tvůrčí činností v ČR, Evropě i ve světě;
 • rozšiřovat spolupráci s průmyslem i dalšími partnery;
 • podílet se na řešení problémů třetího tisíciletí; transferem technologií a znalostí přispívat rozvoji společnosti.

Strategie:

 • udržet, ověřovat a rozvíjet postavení FT TUL jako výzkumně orientované fakulty v rámci světových špičkových akademických a výzkumných pracovišť podobného zaměření;
  a to
 • prostřednictvím kvalitní výzkumné a vědecké práce, inspirativní a tvořivé výuky a vytvářením náročného a otevřeného, svobodného a vlídného univerzitního prostředí.