Přihlásit

Věda a výzkum | Umění a design | Ft.Tul.cz

Tvůrčí aktivity FT TUL jsou definovány v dlouhodobém záměru FT TUL a jak ve vědecko-výzkumných aktivitách, tak v oblasti umění a designu navazují na směry, v nichž má fakulta tradičně vysokou úroveň a kvalitní personální zázemí. Rozvoj je orientován do oblastí:

 • Nové materiály
 • Metrologie a nové metody hodnocení jakosti
 • Pokročilé textilní technologie
 • Použití nanotechnologií
 • Uplatnění výsledků umělecké tvůrčí činnosti při navrhování a inovacích výrobků.

 FT TUL uskutečňuje tvůrčí činnosti ve směrech:

 • základní výzkum (financovaný z příspěvku, z projektů)
 • aplikovaný výzkum (financovaný z příspěvku, z projektů, smluvní výzkum)
 • inovační činnosti (v rámci doplňkové činnosti, formou zakázek)
 • umělecká tvůrčí činnost.

Jako hlavní výkonové parametry tvůrčích aktivit jsou sledovány:

 • řešené projekty
 • publikační činnost
 • výstavní činnost.