Přihlásit

Promoda Kumar Behera

Promoda Kumar Behera
Katedra materiálového inženýrství (KMI): interní doktorand
Oddělení konstrukce strojů (OKS): člen(ka) oddělení

E-mail:
promoda.kumar.behera@tul.cz
Tel.:
+420 48535