Přihlásit
Fakultní novinky
  • Aktualizovaná nabídka stipendií
  • Výběrové řízení na přiznání stipendia NADACE PRECIOSA
  • Přihlas se do "SOUTĚŽE O NEJLEPŠÍ STUDENTSKOU PRÁCI - ENERGETICKÝ A EKOLOGICKÝ PROJEKT"

Přehled všech novinek

Fakulta textilní Uchazeči

Přijímací řízení FT TUL pro akademický rok 2018/2019 | Ft.Tul.cz

Výsledky přijímacího řízení pro akademický rok 2018/2019  - 1 kolo jsou zveřejněny po zadání Vašeho univerzitního čísla na portálu :

https://stag.tul.cz/portal/studium/uchazec/prijimaci-rizeni.html

Univerzitní číslo Vám bylo přiděleno po zadání elektronické přihlášky a je uvedeno na přihlášce vpravo nahoře na první straně - Verze pro tisk:

https://stag.tul.cz/portal/studium/uchazec/eprihlaska.html

Písemné Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí ke studiu a informace o zápisu do studia obdržíte poštou do 10 dnů nebo následně po doručení kopie Maturirního vysvědčení / Diplomu /Nostrifikace na studijní oddělení.

 

Fakulta textilní vyhlašuje od 10.04.2018 pro všechny programy a obory DRUHÉ KOLO přijímacího řízení, které končí 09.08.2018, pro obor Textilní a oděvní návrhářství končí 31.07.2018. Talentové zkoušky pro obor Textilní a oděvní návrhářství se budou konat 7. srpna 2018 a uchazeči obdrží pozvánku  e-mailem.  Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí obdrží uchazeči do 20.8.2018 (pouze uchazeči, kteří mají zaplacenou přihlášku a doloženo ukončené předchozí vzdělání či Nostrifikaci). Ostatní Rozhodnutí budou odesílána průběžně po doložení maturitního vysvědčení nebo diplomu.

Po vyplnění a odeslání elektronické přihlášky ke studiu přijímá jejich vytištěné a podepsané originály spolu se všemi ostatními požadovanými dokumenty děkanát Fakulty textilní TU v Liberci, Studentská 2, 461 17 Liberec 1. Informace: tel. +420 48 535 3239, e-mail: lenka.nevyhostena@tul.cz.

Studijní programy / obory Forma
studia
Počet
přijímaných
studentů
Termín
podání
přihlášek
Poplatek Termíny
přijímací
zkoušky
  BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY
  TEXTIL (B3107) - 3 roky
Textilní a oděvní návrhářství P 65

31.7.2018

 

500 Kč 7.8.2018
Textilní marketing P/K 80/60

9.8.2018

 

500 Kč nekoná se
Výroba oděvů a management
obchodu s oděvy
P/K 60/30
Textilní technologie, materiály
a nanomateriály
P/K 40/40
   NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY
   TEXTILNÍ INŽENÝRSTVÍ (N3106) - 2 roky
Oděvní a textilní technologie P/K 40/20

9.8.2018

 

500 Kč nekoná se
Netkané a nanovlákenné materiály P/K 30/20
   PRŮMYSLOVÉ INŽENÝRSTVÍ (N3957) - 2 roky
Řízení jakosti P/K 20/15

9.8.2018

 

500 Kč nekoná se
Produktové inženýrství P/K 50/30
   
   DOKTORSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY
   TEXTILNÍ INŽENÝRSTVÍ (P3106)
Textilní technika a materiálové
inženýrství
P/K 15 15.2. 2018
25.6. 2018
500 Kč  upřesněno zde

P - prezenční studium, K - kombinované studium