Přihlásit
Fakulta textilní Uchazeči

Přijímací řízení FT TUL pro akademický rok 2020/2021 | Ft.Tul.cz

PRVNÍ KOLO přijímacího řízení je otevřeno od 01.11.2019. Talentové zkoušky pro program NÁVRHÁŘSTVÍ se konají bez osobní přítomnosti uchazečů zasláním portfolia s ohledem na pandemii koronaviru a s tím spojená vládní opatření.  Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí obdrží uchazeči do konce dubna 2020 (pouze uchazeči se zaplacenou přihláškou a doloženým ukončeným předchozím vzděláním či Nostrifikací). Ostatní Rozhodnutí budou odesílána průběžně po doložení maturitního vysvědčení nebo diplomu.

Po vyplnění a zaplacení elektronické přihlášky ke studiu je třeba zaslat oboustranně oskenovaný originál maturitního vysvědčení nebo diplomu či Nostrifikace na  e-mail: lenka.nevyhostena@tul.cz

Informace a případné dotazy zodpovíme na tel. +420 48 535 3239

Děkanka Fakulty textilní může rozhodnout o neotevření studijního programu pro nízký počet uchazečů. O tomto rozhodnutí budou dotyční uchazeči informováni e-mailem ihned po rozhodnutí přijímací komise.

Stav své přihlášky ke studiu může uchazeč sledovat po zadání svého univerzitního čísla (uvedeno na přihlášce) :

https://stag.tul.cz/portal/studium/uchazec/prijimaci-rizeni.html

Univerzitní číslo bylo uchazeči přidělěno po zadání elektronické přihlášky, do které může kdykoliv nahlédnout po zadání RČ a iniciál svého jména:

https://stag.tul.cz/portal/studium/uchazec/eprihlaska.html

Studijní programy
Forma
studia
Počet
přijímaných
studentů
Termín
podání
přihlášek
Poplatek Termíny
přijímací
zkoušky
  BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY - 3leté
Návrhářství Prezenční 65

28.2.2020

600 Kč portfolio do 10.4.2020
Textilní marketing Prez/Komb 80/60

31.3.2020

600 Kč nekoná se
Výroba oděvů a technické konfekce Prez/Komb 60/30
Textilní technologie, materiály
a nanomateriály
Prez/Komb 40/40
    NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY - 2leté
Textilní inženýrství
Prez/Komb 40/20

31.3.2020

600 Kč nekoná se
Průmyslové inženýrství
Prez/Komb 40/20
   DOKTORSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY
   TEXTILNÍ INŽENÝRSTVÍ (P3106, P0723D270002)
Textilní technika a materiálové
inženýrství
Prez/Komb 15 15.2 2020
24.6.2020
600 Kč

 upřesněno zde

  PRŮMYSLOVÉ INŽENÝRSTVÍ (P0723D270001)
Průmyslové inženýrství Prez/Komb 10 15.2 2020
24.6.2020
600 Kč

upřesněno zde

 P - prezenční studium, K - kombinované studium

Dokumenty ke stažení