Přihlásit
Fakulta textilní Uchazeči

Přijímací řízení FT TUL pro akademický rok 2018/2019 | Ft.Tul.cz

Fakulta textilní vyhlašuje od 01.05.2019 pro všechny programy DRUHÉ KOLO přijímacího řízení, které končí 04.08.2019. Talentové zkoušky pro program NÁVRHÁŘSTVÍ se budou konat 13. srpna 2019 a uchazeči obdrží pozvánku  e-mailem.  Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí obdrží uchazeči do 20.8.2019 (pouze uchazeči, kteří mají zaplacenou přihlášku a doloženo ukončené předchozí vzdělání či Nostrifikaci). Ostatní Rozhodnutí budou odesílána průběžně po doložení maturitního vysvědčení nebo diplomu.

Po odeslání elektronické přihlášky ke studiu je třeba zaslat nebo donést úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení nebo diplomu či Nostrifikace na děkanát Fakulty textilní TU v Liberci, Studentská 2, 461 17 Liberec 1. Informace: tel. +420 48 535 3239, e-mail: lenka.nevyhostena@tul.cz.

Studijní programy
Forma
studia
Počet
přijímaných
studentů
Termín
podání
přihlášek
Poplatek Termíny
přijímací
zkoušky
  BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY - 3leté
Návrhářství Prezenční 65

4.8.2019

600 Kč 13.8.2019
Textilní marketing Prez/Komb 80/60

4.8.2019

600 Kč nekoná se
Výroba oděvů a technické konfekce Prez/Komb 60/30
Textilní technologie, materiály
a nanomateriály
Prez/Komb 40/40
    NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY - 2leté
Textilní inženýrství
Prez/Komb 40/20

4.8.2019

600 Kč nekoná se
Průmyslové inženýrství
Prez/Komb 40/20
   DOKTORSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY
   TEXTILNÍ INŽENÝRSTVÍ (P3106, P0723D270002)
Textilní technika a materiálové
inženýrství
Prez/Komb 15 15.2 2019
24.6.2019
600 Kč

 upřesněno zde

  PRŮMYSLOVÉ INŽENÝRSTVÍ (P0723D270001)
Průmyslové inženýrství Prez/Komb 10 15.2 2019
24.6.2019
600 Kč

upřesněno zde

 P - prezenční studium, K - kombinované studium