Přihlásit
Fakultní novinky
  • Náhradní termín zápisu do studia pro první ročníky
  • Dostat se do CERN je pro české studenty nyní mnohem snazší
  • Stipendium na roční studijní pobyt v Bavorsku
  • Aktualizace nabídek stáží, praxí, uplatnění
  • Děkanské volno pro studenty 1.roč. BS - IMATRIKULACE

Přehled všech novinek

svoč Fakulta textilní TUL 03 Fakulta textilní TUL 04 Fakulta textilní TUL 03

Obhajoba disertační práce (Baturalp Yalcinkaya, M.Sc.)

Obhajoba disertační práce doktoranda: Baturalp Yalcinaya, M.Sc. „Nanofiltration Membranes Based on Nanofibrous Material" se koná ve čtvrtek 13. dubna 2017 od 10,30 hod v zasedací místnosti v 8. patře budovy Informačního centra TUL. Bližší informace zde.


30. 3. 2017