Přihlásit
Fakultní novinky
  • Aktualizace nabídek stáží, praxí, uplatnění
  • Uzavřené studijní oddělení 12.2.2019
  • Den otevřených dveří FT-sobota 9.2.2019
  • Promoce únor 2019
  • Přelepky ISIC na rok 2019 jsou vyprodány!

Přehled všech novinek

Fakulta textilní TUL 03 svoč Fakulta textilní TUL 04 Fakulta textilní TUL 03

Slavnostní promoce FT 16.2.2018 a pokyny pro absolventy

Slavnostní promoce se budou konat v pátek 16.února 2018 v aule G od 13:00 hodin.

·        Absolventi na studijním oddělení do 15. 2. 2018:

 -         odevzdají výstupní list, který bude potvrzený příslušnou katedrou a Univerzitní knihovnou (formulář je k dispozici na webových stránkách FT a před studijním oddělením).

 -         zaplatí 300 Kč poplatek za promoci (splatný pouze v hotovosti na studijním oddělení), který zahrnuje promoční šálu a neomezený počet přihlížejících

 -         oznámí případnou neúčast na slavnostní promoci

  Diplomy absolventů, kteří se nezúčastní slavností promoce, budou uloženy na studijním oddělení. K vyzvednutí budou připraveny od 19. 2. 2018. Za poplatek 200Kč je také možné zakoupit promoční šálu.

 Všichni absolventi obdrží v deskách s diplomem potvrzení o studiu.

·        Slavnostní promoce

 -         16.2.2018 v Aule budovy G (Univerzitní náměstí 1410/1, Liberec)

 -         sraz absolventů v 12:00 hod před aulou (prezence, pokyny k průběhu)

 -         začátek promoce v 13:00 hod

 -         vstup pro přihlížející bude umožněn 10 – 15 minut před začátkem promoce

 -         není omezen počet přihlížejících

 -         možnost bezbariérového přístupu31. 1. 2018