Přihlásit
Fakultní novinky
  • FT otevírá druhé kolo přijímacího řízení pro všechny studijní programy
  • INNOVATION CAMP pro studenty VŠ
  • Uzavření studijního oddělení
  • Aktualizace nabídek stáží, praxí, uplatnění
  • Obhajoby disertačních prací doktorandů FT

Přehled všech novinek

svoč Fakulta textilní TUL 03 Fakulta textilní TUL 04 Fakulta textilní TUL 03

Fulbrightovo postgraduální stipendium – pro rok 2020 - 2021 vyhlášeno

Fulbrightovo postgradualní stipendium je určeno studentům, kteří dokončili bakalářské studium a jsou v magisterském nebo doktorském stupni studia.

Stipendium je určeno na vyzkumné a studijní pobyty na libovolné akreditované americké univerzitě, a to v rozmezí 4-9 mesícu. Uzávěrka na akademický rok 2020-21 je 1. zaří 2019.

Nově je zavedena uzávěrka 1. 2. 2020, která je však jen na výzkumné pobyty (nikoli pro žadatele, kteří v USA chtějí studovat cele degree). Toto stipendium obvykle využívají studenti k výzkumným pobytům spojeným s jejich diplomovou práci či disertaci.

V případě zájmu najdete více podrobnosti zde.


30. 4. 2019