Přihlásit
Fakultní novinky
  • Volby děkana FT TUL
  • Zápis uchazečů do prvního ročníku studia na FT
  • Aktualizace nabídek stáží, praxí, uplatnění
  • Soutěž Cena Lva Wintera za BOZP
  • Výsledky voleb do AS FT TUL a AS TUL na Fakultě textilní

Přehled všech novinek

oslavy Covid19 Fakulta textilní TUL 03 Fakulta textilní TUL 04

Aktuální sdělení děkanky FT pro studenty 1.a 2.ročníku BS a 1.ročníku NS

Vážené studentky, vážení studenti,

1. a 2. ročníku bakalářského studia a 1. ročníků navazujícího studia

situace se mění každým dnem!
Od pondělí 27. dubna 2020 jsou povoleny zkoušky, konzultace i nutná praktická měření.
PODMÍNKY DOSUD NEJSOU ZNÁMY!!!!!
(Ne klasická výuka - v tuto chvíli platí stejné omezující podmínky, jako pro závěrečné ročníky - tj. max. pět studentů. … atd.)

V příštím týdnu (od 27. - 30.dubna) NEJEZDĚTE do školy!!!
Nadále se věnujte distančnímu studiu!!!!!

Ve středu 29. dubna od 13:00 hodin bude další videosetkání s paní děkankou (přes facebook) a ve čtvrtek byste měli obdržet e-mail s rozpisem výuky na další týdny, bude-li povolena.

Podle platného harmonogramu TUL je konec semestru 29.května a zkouškové období bude od 1. června do 3. července.

Jana Drašarová


24. 4. 2020