Přihlásit
Fakultní novinky
  • Volby děkana FT TUL
  • Fakulta textilní vyhlašuje od 1.5.2020 DRUHÉ KOLO přijímacího řízení
  • Aktualizace nabídek stáží, praxí, uplatnění
  • Soutěž Cena Lva Wintera za BOZP
  • Výsledky voleb do AS FT TUL a AS TUL na Fakultě textilní

Přehled všech novinek

oslavy Covid19 Fakulta textilní TUL 03 Fakulta textilní TUL 04

Výuka - závěr akademického roku 2019/2020

Veškerá přímá výuka (s výjimkou vybraných předmětů ateliérového typu) se dokončí DISTANČNÍ FORMOU.
Způsob vykonání zkoušky (přímé zkoušení, distanční zkoušení) určuje pedagog.
Podmínky přímého zkoušení (počet osob, hygienická pravidla) se mohou měnit podle aktuální epidemiologické situace.
U distančního zkoušení navrhuje způsob elektronické komunikace zkoušející.
Pokud bude průběh distanční zkoušky přerušen z přenosových důvodů, může pedagog zkoušku anulovat, ale studentovi nepropadne termín.
Předmět Sportovní a pohybové aktivity bude studentům uznán, zápis do systému STAG zařídí Studijní oddělení Fakulty textilní TUL

Zde naleznete plné znění příkazu děkanky č. 2/2020 týkající se výuky v závěru akademického roku 2019/2020.

Zde naleznete video týkající se této problematiky.


29. 4. 2020