Přihlásit
Fakultní novinky
  • Fakulta textilní otevírá první kolo přijímacího řízení pro akademický rok 2022/2023
  • Pozvánka na výstavu POZOR, SAHAT! v Galerii N v Jablonci n.Nisou
  • Aktualizace nabídek stáží, praxí, uplatnění
  • Prodej validačních přelepek na karty ISIC
  • Studentský klub a pobočka univerzitní knihovny v budově E2 - uzavřen

Přehled všech novinek

KDE - Pozor Sahat 2021 DoD2022 Promoce Retez TUL

Výuka - závěr akademického roku 2019/2020

Veškerá přímá výuka (s výjimkou vybraných předmětů ateliérového typu) se dokončí DISTANČNÍ FORMOU.
Způsob vykonání zkoušky (přímé zkoušení, distanční zkoušení) určuje pedagog.
Podmínky přímého zkoušení (počet osob, hygienická pravidla) se mohou měnit podle aktuální epidemiologické situace.
U distančního zkoušení navrhuje způsob elektronické komunikace zkoušející.
Pokud bude průběh distanční zkoušky přerušen z přenosových důvodů, může pedagog zkoušku anulovat, ale studentovi nepropadne termín.
Předmět Sportovní a pohybové aktivity bude studentům uznán, zápis do systému STAG zařídí Studijní oddělení Fakulty textilní TUL

Zde naleznete plné znění příkazu děkanky č. 2/2020 týkající se výuky v závěru akademického roku 2019/2020.

Zde naleznete video týkající se této problematiky.


29. 4. 2020