Přihlásit
Fakultní novinky
  • Fakulta textilní vyhlašuje od 1.5.2020 DRUHÉ KOLO přijímacího řízení
  • Výuka - závěr akademického roku 2019/2020
  • Aktuální informace pro studenty FT - 2. vysílání
  • Current statement of the Dean on the current situation at FT TUL
  • Aktuální sdělení děkanky FT pro studenty 1.a 2.ročníku BS a 1.ročníku NS

Přehled všech novinek

volby Covid19 oslavy svoč Fakulta textilní TUL 03 Fakulta textilní TUL 04

Výuka - závěr akademického roku 2019/2020

Veškerá přímá výuka (s výjimkou vybraných předmětů ateliérového typu) se dokončí DISTANČNÍ FORMOU.
Způsob vykonání zkoušky (přímé zkoušení, distanční zkoušení) určuje pedagog.
Podmínky přímého zkoušení (počet osob, hygienická pravidla) se mohou měnit podle aktuální epidemiologické situace.
U distančního zkoušení navrhuje způsob elektronické komunikace zkoušející.
Pokud bude průběh distanční zkoušky přerušen z přenosových důvodů, může pedagog zkoušku anulovat, ale studentovi nepropadne termín.
Předmět Sportovní a pohybové aktivity bude studentům uznán, zápis do systému STAG zařídí Studijní oddělení Fakulty textilní TUL

Zde naleznete plné znění příkazu děkanky č. 2/2020 týkající se výuky v závěru akademického roku 2019/2020.

Zde naleznete video týkající se této problematiky.


29. 4. 2020