Přihlásit
Fakultní novinky
  • Pozvánka na výstavu POZOR, SAHAT! v Galerii N v Jablonci n.Nisou
  • Studentský klub a pobočka univerzitní knihovny v budově E2 - uzavřen
  • Filtermac - změna času
  • Děkanské volno pro studenty 1.roč. BS - IMATRIKULACE
  • Začátek výuky FT a IMATRIKULACE prvních ročníků

Přehled všech novinek

KDE - Pozor Sahat 2021 DoD2022 Promoce Retez TUL

Pozvánka na zasedání akademické obce FT TUL

Vážení členové akademické obce, zaměstnanci a přátelé
Fakulty textilní Technické univerzity v Liberci,

jménem Akademického senátu Fakulty textilní TUL Vás zvu

dne 1.10.2020 od 12,30 hod. do budovy B, posluchárny B4

na veřejné zasedání AS FT TUL.

Na programu je představení kandidáta navrženého na funkci děkana Fakulty textilní Technické univerzity v Liberci.

Na dobu konání je vyhlášeno děkanské volno pro všechny členy akademické obce FT TUL.

Organizace zasedání bude v souladu s mimořádnými opatřeními Vlády ČR, případně bude zajištěn přenos elektronicky.

Ing. Jiří Chaloupek Ph.D.,
předseda AS FT TUL

 29. 9. 2020