Přihlásit
Fakultní novinky
  • COVID-19 Zimní Semestr
  • Volby děkana FT TUL
  • Prodej validačních přelepek ISIC od 20.10.2020
  • Zasedání ASFT 2.10.2020 - pozvánka
  • Pozvánka na zasedání akademické obce FT TUL

Přehled všech novinek

Covid19 volby dekana oslavy Fakulta textilní TUL 03 Fakulta textilní TUL 04

Pozvánka na zasedání akademické obce FT TUL

Vážení členové akademické obce, zaměstnanci a přátelé
Fakulty textilní Technické univerzity v Liberci,

jménem Akademického senátu Fakulty textilní TUL Vás zvu

dne 1.10.2020 od 12,30 hod. do budovy B, posluchárny B4

na veřejné zasedání AS FT TUL.

Na programu je představení kandidáta navrženého na funkci děkana Fakulty textilní Technické univerzity v Liberci.

Na dobu konání je vyhlášeno děkanské volno pro všechny členy akademické obce FT TUL.

Organizace zasedání bude v souladu s mimořádnými opatřeními Vlády ČR, případně bude zajištěn přenos elektronicky.

Ing. Jiří Chaloupek Ph.D.,
předseda AS FT TUL

 29. 9. 2020