Přihlásit
Fakultní novinky
  • Pozvánka na výstavu POZOR, SAHAT! v Galerii N v Jablonci n.Nisou
  • Studentský klub a pobočka univerzitní knihovny v budově E2 - uzavřen
  • Filtermac - změna času
  • Děkanské volno pro studenty 1.roč. BS - IMATRIKULACE
  • Začátek výuky FT a IMATRIKULACE prvních ročníků

Přehled všech novinek

KDE - Pozor Sahat 2021 DoD2022 Promoce Retez TUL

Zasedání ASFT 2.10.2020 - pozvánka

POZVÁNKA

na zasedání Akademického senátu Fakulty textilní TUL, které se uskuteční

dne 2. 10. 2020 od 11:00 hodin
v místnosti B5

Program:
1. Organizační pokyny k volbám děkana FT TUL.
2. Volby kandidáta na návrh jmenování děkanem FT TUL.
3. Různé.

Na společné zasedání se těší

Ing. Jiří Chaloupek, Ph.D.
předseda AS FT TUL
1. 10. 2020