Přihlásit
Fakultní novinky
  • COVID-19 Zimní Semestr-aktuální stav organizace výuky
  • Online výstava Semestrálky v Galerii N
  • Aktualizace nabídek stáží, praxí, uplatnění
  • Soutěž "MASTER OF CRYSTAL 2021"
  • Zařazení do specializace programu-1.ročníky

Přehled všech novinek

Covid19 volby dekana oslavy Fakulta textilní TUL 03 Fakulta textilní TUL 04

Zasedání ASFT 2.10.2020 - pozvánka

POZVÁNKA

na zasedání Akademického senátu Fakulty textilní TUL, které se uskuteční

dne 2. 10. 2020 od 11:00 hodin
v místnosti B5

Program:
1. Organizační pokyny k volbám děkana FT TUL.
2. Volby kandidáta na návrh jmenování děkanem FT TUL.
3. Různé.

Na společné zasedání se těší

Ing. Jiří Chaloupek, Ph.D.
předseda AS FT TUL
1. 10. 2020