Přihlásit
Fakultní novinky
  • COVID-19 Zimní Semestr
  • Volby děkana FT TUL
  • Prodej validačních přelepek ISIC od 20.10.2020
  • Zasedání ASFT 2.10.2020 - pozvánka
  • Pozvánka na zasedání akademické obce FT TUL

Přehled všech novinek

Covid19 volby dekana oslavy Fakulta textilní TUL 03 Fakulta textilní TUL 04

Zasedání ASFT 2.10.2020 - pozvánka

POZVÁNKA

na zasedání Akademického senátu Fakulty textilní TUL, které se uskuteční

dne 2. 10. 2020 od 11:00 hodin
v místnosti B5

Program:
1. Organizační pokyny k volbám děkana FT TUL.
2. Volby kandidáta na návrh jmenování děkanem FT TUL.
3. Různé.

Na společné zasedání se těší

Ing. Jiří Chaloupek, Ph.D.
předseda AS FT TUL
1. 10. 2020