Přihlásit
Fakultní novinky
  • Děkanské volno pro studenty 1.roč. BS - IMATRIKULACE
  • Začátek výuky FT a IMATRIKULACE prvních ročníků
  • Promoce FT TUL září 2021 - rozpis promocí
  • Promoce FT TUL září 2021 - hygienická opatření
  • Aktualizace nabídek stáží, praxí, uplatnění

Přehled všech novinek

Fakulta textilní TUL 03 svoč Covid19 DoD

Cena Nadace Preciosa - výběrové řízení na přiznání stipendií v akademickém roce 2020/2021

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI
ve spolupráci 
NADACÍ PRECIOSA JABLONEC NAD NISOU

vyhlašuje výběrové řízení
na přiznání stipendií v akademickém roce 2020/2021
ze Stipendijního fondu Nadace Preciosa Jablonec nad Nisou

Bližší informace a formulář žádosti najdete zde.

Studenti podávají vyplněné žádosti o stipendium doporučené katedrou
do 11.6.2021 na studijní oddělení fakulty.


21. 5. 2021