KIT TOP

O projektu KIT TOP

Náplní projektu je posílení vztahů mezi jediným VŠ pracovištěm v ČR zabývajícím se VaV a vzděláváním v oblasti textilního a oděvního sektoru, Fakultou textilní TUL, a subjekty soukromého sektoru. Tím jsou míněny jak firmy textilního a oděvního průmyslu a tak odběratelé těchto firem (které používají textilní produkty v sportovních, medicínských, stavebnických, zemědělských, geo-,moto-,industrial-aplikacích).

Cíle projektu jsou:

 • Vznik kontaktního místa.
 • Vyškolení pracovníků FT v dovednostech směřujících k rozvoji těchto kontaktů.
 • Rozvoj systému stáží pro pracovníky FT a motivované studenty.
 • Vytvoření systému sdílení dat (webové platformy).
 • Zavedení pravidelných setkávání (workshopy, kulaté stoly, konference).
 • Nabídka a projednání projektů spolupráce, pomoc při hledání partnerů.
 • Nabídka společného využívání výzkumných a vývojových kapacit.
 • Vytvoření databáze příkladů dobré praxe.
 • Popularizace výsledků VaV i potenciálu odvětví.

Mottem projektu je "Nedělejme z vědy vědu".

 

Aktuality

8. 6. 2012 - Pro administrátory a řešitele projektů OP VK pořádáme workshop na téma ukončování a udržitelnosti projektů. Workshop proběhne v pátek 15. 6. 2012 v kavárně IC. Více informací naleznete v pozvánce. nezapomeňte se registrovat na emailu eva.dvorakova2@tul.cz

7. 5. 2012 - Dva semináře na téma ochrany duševního vlastnictví proběhnou ve dnech 12. 6. a 26. 6. 2012. Ing. Karel Čada, prom. práv., je zkušeným odborníkem v oblasti průmyslových práv, včetně zkušeností v podnikové praxi. V letech 1999 - 2009 byl předsedou Úřadu průmyslového vlastnictví. Pozvánku na oba semináře naleznete ZDE. Na seminář je nutná registrace.

31. 5. 2012 - Zveme všechny zájemce z řad doktorandů a vědeckých pracovníků na seminář "Efektivní prezentace v anglickém jazyce". Seminář povede zkušený lektor Petr Sládeček, který se na Vás těší v úterý 5. 6. 2012. ZDE je pozvánka na akci.

28. 5. 2012 - Začínáme s další sérií seminářů, které bude tentokrát realizovat společnost BeDirect s.r.o. První z pěti seminářů bude na téma Popularizace VaV a proběhne v pátek 1. 6. 2012. Pozvánku s dalšími informacemi a hlavně dalšími tématy seminářů naleznete ZDE.

25. 5. 2012 - S připravovanými programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací nás dne 30. 5. 2012 seznámí Miroslav Janeček, místopředseda Technologické agentury České republiky. Máte-li dotazy k chystané třetí veřejné soutěži programu Alfa a k dalším programům, určitě se na seminář zaregistrujte! Detaily semináře naleznete v pozvánce.

18. 5. 2012 – Další seminář, tentokrát na téma TIME MANAGEMENT, pořádáme dne 24. 5. 2012 od 12:30 v zasedací místnosti budovy IC. Seminář povede Daniel Sikora, velmi zkušený lektor v oblasti komunikačních, manažerských, obchodních a prezentačních dovedností. Další informace o lektorovi a obsahu kurzu naleznete ZDE na akci.

9. 5. 2012 – Proč a jak hodnotit výsledky výzkumu, vývoje a inovací - prof. Jitka Moravcová Vás seznámí s problematikou hodnocení VaVaI na semináři, který se bude konat dne 17. 5. 2012. Více informací v pozvánce na akci.

4. 5. 2012 – Nabídka pracovní příležitosti ve společnosti Huntsman s.r.o. – text inzerátu naleznete ZDE.

24. 4. 2012 – !!! Startujeme sérii seminářů ve spolupráci se společností Alevia s.r.o.!!! Těšit se můžete např. na tato témata:

 • Ochrana duševního vlastnictví (oceňování, licence)
 • Efektivní prezentace v AJ
 • Time-management
 • Hodnocení VaV
 • a další...

Na každé téma je zajištěn špičkový lektor v dané oblasti – např. Karel Čada, Daniel Sikora, Miroslav Janeček, atd.
První seminář na téma „Prezentace a propagace VaV“ proběhne ve středu 2. 5. 2012 od 12:30 v učebně E-NEP1. Seminář povede lektorka Alexandra Hroncová, která se podílela na propagačních a popularizačních akcích, jako jsou prirodovedci.cz (PřF UK), Sedm statečných (ČVUT) a dalších. Více v pozvánce na akci ZDE.

18. 4. 2012 – Spletitý svět norem přiblížil zájemcům o problematiku standardizace, akreditace a posuzování shody RNDr. Pavel Malčík z Textilního zkušebního ústavu v Brně. ZDE naleznete materiály ze semináře.

12. 4. 2012 – Klinickou mikrobiologii jako nový vědní obor představil včera doktorandům TUL Doc. MUDR. Pavel Čermák, CSc., primář oddělení klinické mikrobiologie Fakultní Thomayerovy nemocnice v Praze. Podklady ze semináře naleznete ZDE.

4. 4. 2012 – Materiály z přednášky Doc. Ing. Dvořáka jsou ke stažení ZDE.

30. 3. 2012 – Zveme všechny zájemce na přednášku Doc. Ing. Josefa Dvořáka, CSc. na téma „Trendy vývoje prošlupních zařízení“. Seminář se bude konat dne 3. 4. 2012, od 12:30 v zasedací místnosti budovy IC. Pozvánku na akci naleznete ZDE.

28. 3. 2012 – Ing. Vladimír Brand představil v rámci semináře, který se konal 27. 3. 2012, základní koncept obrazové analýzy v systému NIS Elements. Zaměřil se také na základní typy mikroskopické a makroskopické techniky, kamer a osvitových zařízení. Dále informoval o novinkách a inovacích u těchto zařízení s ohledem na vybavení dostupné na TUL. Nastínil základní i pokročilé techniky zpracování obrazů s ukázkou možných aplikací.

21. 3. 2012 – Informace o nejmodernějším laserovém zařízení na světě, které bude v rámci projektu ELI vybudováno v České republice, podali na pravidelném úterním semináři Ing. Martin Fibrich, Ph.D. a Mgr. Michael Vích z Fyzikálního ústavu Akademie věd ČR. Seminář se setkal s velkým ohlasem i u studentů ostatních fakult. Podklady k semináři jsou ke stažení ZDE.

7. 3. 2012 - Nositelnou elektroniku, která je ve své podstatě spojením moderních elektronických modulů a funkcí do různých druhů oděvů, představil studentům a pracovníkům Fakulty textilní Ing. Milan Baxa ze společnosti Applycon s.r.o., která se výrobou těchto speciálních oděvů zabývá. Materiály z přednášky naleznete ZDE.

28. 2. 2012 – Přednášku na netradiční téma „Toxikologie strachu“ dnes přednesl Ing. Miloslav Pouzar, Ph.D. z Univerzity Pardubice. Podklady k velmi zajímavému tématu naleznete ZDE.

21. 2. 2012 – Pokračujeme v úterních seminářích – Nový semestr otevřeli Soňa Krausová, Martin Jiroušek, Jaroslav Burger z firmy DuPont s přednáškou na téma „Aramidová vlákna a možnosti jejich aplikace“.

3. 1. 2012 – Pod záštitou projektu KIT_TOP proběhl workshop studentů Katedry oděvnictví, v rámci kterého studenti představili své návrhy a technická řešení na využití nově vyvinuté kombinované tkaniny Prowell. Obhajob studentských prací se zúčastnili zástupci společnosti Papillons a.s., která se podílela na vývoji uvedené tkaniny a je jejím výrobcem. Z 18 prezentovaných prací byly vybrány 4 nejlepší práce. Autorky těchto prací (Miluše Krejčová, Jiřina Mikešová, Eva Navrátilová a Hana Plzáková) dostaly příležitost navštívit sídlo společnosti Papillons a.s. a Veba a.s., kde za spoluúčasti výrobní technoložky konfekce vyrobí navržené modely.

9. 12. 2011 - Po úspěšném jarním druhém ročníku proběhl v pátek 9. prosince 2011 v prostorách Institutu průmyslového vlastnictví další ročník semináře Project management, který FT TUL pořádala ve spolupráci s českými textilními a obchodními partnery. Seminář byl určen především studentům bakalářských a magisterských studijních oborů, kteří měli možnost získat zajímavé podněty a kontakty na odborníky z praxe.

7. – 8. 12. 2011 – V pořadí již 18. ročník mezinárodní vědecké konference STRUTEX (Structure and Structural Mechanics of Textiles) se uskutečnil pod záštitou Fakulty textilní Technické univerzity v Liberci a české sekce Textilního Institutu ve dnech 7. a 8. prosince 2011 v reprezentativních prostorách Hotelu v Klášterní v Institutu průmyslového inženýrství. Konference STRUTEX se stala tradičním místem setkání odborníků z oblasti textilní technologie a textilního materiálového inženýrství a místem pro odbornou diskusi a úvahy o dalším vývoji textilního oboru. I letos poskytla účastníkům prostor pro prezentaci výsledků výzkumu i zkušeností z praxe.

5. 12. 2011 - seminář pro studenty - Project management III. - setkání se zástupci firem, zajímavé informace, diskuze, nabídky stáží a pracovního uplatnění, občerstvení a mnoho dalšího! Přijďte a uvidíte! Další informace a program semináře naleznete zde.

2. 12. 2011 - 18. ročník mezinárodní vědecké konference STRUTEX (Structure and Structural Mechanics of Textiles) pod záštitou Fakulty textilní a české sekce Textilního Institutu proběhne ve dnech 7.12. a 8.12. 2011 v reprezentativních prostorách Hotelu v Klášterní Institutu průmyslového inženýrství. Jako již tradičně konference zahrnuje tři sekce: Structure and Structural Mechanics of Textile - Struktura a strukturní mechanika textilií, Novelties and Innovations in Textile Research Area - Novinky a inovace v oblasti textilního výzkumu a presentaci výsledků Výzkumného centra Textil II - Textile Research Centre II. V rámci posterové sekce představí mladí vědečtí pracovníci výsledky svých studentských projektů řešených v rámci Studentské grantové soutěže. Program konference naleznete zde.

16. 11. 2011 - Další z cyklu zajímavých přednášek: Mgr. Irena Šlamborová, Ph.D. z Katedry chemie Fakulty přírodovědně humanitní a pedagogické nás seznámí s tématem "Využití antibakteriálních testů v textilním průmyslu". Pozvánku na tuto mezioborovou přednášku naleznete zde.

9. 11. 2011 - S tématem "Slitiny s tvarovou pamětí a funkční paměťové textilie" vystoupí dne 15. 11. 2011 Ing. Luděk Heller, Ph.D. z Fyzikálního ústavu Akademie věd ČR. Přednáška se koná od 12:30 v učebně F-12. Pozvánku s anotací přednášky naleznete zde. všichni zájemci o tuto tématiku jsou srdečně zváni.

3. 11. 2011 - Přednášku na stále aktuální a velmi potřebné téma "Ochrana duševního vlastnictví a spolupráce s firmami na TUL" si na úterý 8. 11. 2011 připravila Ing. Jana Drašarová, Ph.D. Bližší informace naleznete zde. všichni zájemci o tuto tématiku jsou srdečně zváni.

27. 10. 2011 - Na přednášku PhDr. Bravermanové tématicky naváže PhDr. Helena Březinová, Ph.D. Pozvánku na akci naleznete zde.

17. 10. 2011 - "Středověký textil z Pražského hradu" je téma přednášky, kterou si pro cyklus úterních seminářů připravila PhDr. Milena Bravermanová. Přednáška proběhne v úterý dne 25. října od 12.30 hodin v učebně F12, více informací zde.

11. 10. 2011 - Další přednáška je mimořádně zařazena na čtvrtek dne 13.10. a proběhne v zasedací místnosti IC od 9:00. Pozvání do Liberce přijal emeritní profesor Makoto Maejima (Department of Mathematics, Faculty of Science and Technology Keio University, Japan), který vystoupí s přenáškou na téma "Can Probability Theory Save Our World?" Zde je pozvánka na akci. Všichni zájemci jsou srdečně zváni...

16. 9. 2011 - Se začátkem semestru začíná také cyklus úterních odborných seminářů. Úvodní přednášku v zimním semestru přednese doktor Pouzar z Ústavu environmentálního a chemického inženýrství, Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice na téma "Jak mi chtěli otrávit dceru hliníkem - emoce a vědomosti jako zbraně pro boj o přežití v současném světě" Přednáška proběhne v úterý dne 11.10. od 12:30 v učebně F12. Pozvánku na akci naleznete zde.

16. 9. 2011 - POZOR SOUTĚŽ!!! Společnost Triola a.s. vyhlašuje soutěž pro studenty Katedry designu a ostatní kreativní studenty FT TUL. Propozice soutěže naleznete ZDE.

18. 8. 2011 - Přinášíme zajímavou nabídku zaměstnání od společnosti Huntsman s.r.o. Více informací naleznete ZDE.

7. 4. 2011 - Přednáškové úterky uzavře v tomto semestru Doc. Ing. František Štěpánek, Ph.D. z VŠCHT Praha prezentací na téma "Počítačový návrh a experimentální příprava strukturovaných mikročástic pro cílené vylučování látek." Pozvánku na akci naleznete zde.

30. 3. 2011 - Tématem přednášky, která proběhne dne 5. 4. 2011 je Toxicita nanočástic. S problematikou nás seznámí Ing. Miloslav Pouzar, Ph.D. z Fakulty chemicko-technologické, Univerzita Pardubice. Všichni zájemci jsou srdečně zváni.

24. 3. 2011 - Další z cyklu zajímavých přednášek: Mgr. Elena Filová, Ph.D. z Fyziologického ústavu AV ČR nám dne 29. 3. 2011 přiblíží téma "Proliferace a diferenciace buněk na materiálech pro tkáňové inženýrství cév, chlopní a kostí". Přednáška se, jako již tradičně, koná od 12:30 v učebně B5. Pozvánku na akci naleznete zde.

17. 3. 2011 - Chystáme pokračování úspěšné podzimní akce pro studenty - Project Management II. I tentokrát budou mít studenti příležitost setkat se se zástupci textilních a oděvních firem, diskutovat témata bakalářských a diplomových prací, informovat se o možnosti praxí a stáží, atd. Akce bude součástí odborného semináře Textilie v novém tisíciletí IX., která se koná 14. 4. 2011. Na oba semináře srdečně zveme všechny studenty, akademické pracovníky a zástupce firem. Pozvánku naleznete zde.

16. 3.2011 - Zveme všechny zájemce na přednášku prof. Ing. Lubomíra Lapčíka Jun., Ph.D. Tématem přednášky bude "Kyselina hyaluronová: struktura, vlastnosti, aplikace." Akce se koná 22. 3. 2011 od 12:30 v učebně B5. Pozvánku na akci naleznete zde.

4. 3. 2011 - Dne 8. 3. 2011 pořádáme další ze souboru odborných přednášek, tentokrát na téma "Snovací žlázy pavouků a jejich produkty". Přednáška se koná od 12:30 v učebně B5. Pozvánku na akci naleznete zde.

4. 3. 2011 se koná den otevřených dveří Fakulty textilní. Všechny zájemce srdečně zveme. Další informace zde.

18. – 19. 11. 2010 - 17. ročník mezinárodní konference Strutex, která byla rozšířena o seminář Project management určený především studentům technických oborů. Akce se setkala se zájmem firem i studentů. Bližší informace naleznete v sekci Ke stažení.

21. – 22. 10. 2010 – workshop projektů a konference Texchem, Pardubice.

23. 9. 2010 – Prezentace projektu na semináři „Aktuálně řešené projekty v oblasti partnerství a rozvoje lidských zdrojů mezi akademickou a průmyslovou sférou“, který pořádá projekt TECH_NET.

13. – 17. 9. 2010 – Prezentace projektu na veletrhu Interprotec, Brno.

6. – 8. 9. 2010 – Konala se mezinárodní konference TexSci 2010. Projektový tým zde zajišťoval prezentaci textilních a oděvních firem.

23. 6. 2010 – Proběhl odborný seminář pro textilní a oděvní družstva. Seminář se konal v sídle partnera projektu – Svaz českých a moravských výrobních družstev (Praha).

15. 6. 2010 – V rámci VH Clutex – klastr technické textilie, o.s. proběhl workshop projektů realizovaných ve spolupráci s tímto klastrem.

13. 5. 2010 – Proběhne prezentační akce firmy Olympus. Představen bude nejnovější model digitální vysokorychlostní kamery. Akce se koná od 14:00 na Katedře oděvnictví (budova F, 1. patro, učebna OD2). Srdečně zveme všechny zájemce.

29. 4. 2010 – Zveme na konferenci Textilie v novém tisíciletí. V pořadí již 8. konference se bude tradičně konat v areálu kolejí Harcov, budova M.

1.4.2010 – Spuštěn web KIT TOP

Realizátor projektu

www.tul.cz

Technická univerzita v Liberci, Fakulta textilní

Partneři projektu

www.scmvd.cz

Svaz českých a moravských výrobních družstev

www.clutex.cz

CLUTEX - klastr technických textílií

Počítadlo přístupů

TOPlist

Projekt KIT TOP reg.č. CZ.1.07/2.4.00/12.0086 je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České Republiky