Přihlásit

Složení Disciplinární komise | Ft.Tul.cz

 Disciplinární komise

Předseda: Ing. Jindra Porkertová proděkanka FT
Členové: Ing. Jiří Chaloupek, Ph.D. předseda AS FT
  Ing. Senta Müllerová studentka doktorského studijního programu
  Ing. Dominik Dušek student doktorského studijního programu

 

Schváleno ASFT 27.05.2024