Přihlásit

Složení Disciplinární komise | Ft.Tul.cz

 Disciplinární komise od 24. 8. 2022 do 24. 8. 2024

Předseda: Ing. Jindra Porkertová proděkanka FT
Členové: Ing. Jiří Chaloupek, Ph.D. předseda AS FT
  Ing. Senta Müllerová studentka doktorského studijního programu
  Ing. František Böhm student doktorského studijního programu

 

Složení komise platné do 23.8.2022

Předseda: Ing. Jindra Porkertová proděkanka FT
Členové: Ing. Jiří Chaloupek, Ph.D. člen akademické obce, zvolený kandidát AS FT
  Ing. Andrea Klápšťová studentka doktorského studijního programu
  Ing. Michal Martinka student doktorského studijního programu

Schváleno ASFT 03.08.2020