Přihlásit

Kolegium děkana | Ft.Tul.cz

Děkan: doc. Ing. Vladimír Bajzík, Ph.D.  
Proděkani: Ing. Jana Drašarová, Ph.D. proděkan pro vědu, výzkum
a vnější vztahy
  Ing. Iva Mertová, Ph.D. proděkan pro rozvoj
a doktorské studium
  Ing. Jindra Porkertová proděkan pro studijní záležitosti
  prof. Ing. Michal Vik, Ph.D. proděkan pro zahraniční vztahy
Předseda AS FT TUL: Ing. Jiří Chaloupek, Ph.D.  
Tajemník fakulty: Ing. Daniela Brzezinová  
Vedoucí pracovišť: doc. Ing. Jiří Chvojka, Ph.D. vedoucí KNT FT TUL
  doc. Ing. Brigita Kolčavová Sirková, Ph.D. vedoucí KTT FT TUL
  prof. Dr. Ing. Zdeněk Kůs vedoucí KOD FT TUL
  Ing. Renata Štorová, CSc. vedoucí KDE FT TUL
  Ing. Roman Knížek, Ph.D. vedoucí KHT FT TUL
  Ing. Blanka Tomková, Ph.D. vedoucí KMI FT TUL

Za správnost: Ing. Daniela Brzezinová 1.7.2021