Přihlásit
Den otevřených dveří 11. 2. 2023 Erasmus + Vozíme vědu na Harvard, Módu do Paříže Amanach FT TUL 2020 Virtualni prohlídka Fakulta textilní TUL Praxe Příjímací řízení

Státní závěrečné zkoušky 2015/2016

Státní závěrečné zkoušky FT TUL
LS akademický rok 2015/2016

Termín přihlášení ke SZZ do 13. 5. 2016
Termín odevzdání BP/DP do 13. 5. 2016
Termín odevzdání indexu do 19. 5. 2016
Termín konání SZZ 30. 5. 2016 – 9. 6. 2016
Termín konání promocí 27. 6. 2016

Před odevzdáním závěrečné práce musí student zadat do IS STAG název práce česky a anglicky, anotaci česky a anglicky, klíčová slova česky a anglicky, počet stran práce a nahrát celou práci ve formátu pdf.

Studenti se musí přihlásit k SZZ na studijním oddělení i na příslušné katedře.

 Indexy spolu s potvrzením o vložení údajů o BD/DP do STAGu studenti odevzdávají na studijní oddělení.

 Ihned po složení SZZ  se všichni absolventi dostaví na studijní oddělení k vyřízení ukončení studia. Absolventi jsou povinni odevzdat potvrzený výstupní list a kartu ISIC nebo kartu TUL (formulář ke stažení na webových stránkách FT – studijní odd. /formuláře).

 Indexy si studenti vyzvednou na příslušné katedře po úspěšném vykonání státní závěrečné zkoušky.

V Liberci dne 2. 5. 2016

Studijní oddělení


4. 5. 2016