Přihlásit
Den otevřených dveří 11. 2. 2023 Erasmus + Vozíme vědu na Harvard, Módu do Paříže Amanach FT TUL 2020 Virtualni prohlídka Fakulta textilní TUL Praxe Příjímací řízení

Slavnostní imatrikulace studentů prvních ročníků bakalářského prezenčního studia

Slavnostní imatrikulace studentů prvního ročníku bakalářského studijního programu Fakulty textilní Technické univerzity v Liberci se koná

dne 27. září 2016 od 14,00 hod

v Aule TUL
(budova G – 3. patro, Univerzitní náměstí, Liberec).


Sraz studentů je ve 13:00 hod. před budovou G.

 

Pro 4. – 7. blok v tomto dni vyhlásila děkanka fakulty pro studenty prvního ročníku bakalářského studijního programu děkanské volno (výuka odpadá).

 

Ing. Jana Drašarová, Ph.D.
děkanka fakulty

 

 

V Liberci 16. září 2016


16. 9. 2016