Přihlásit
Den otevřených dveří 11. 2. 2023 Erasmus + Vozíme vědu na Harvard, Módu do Paříže Amanach FT TUL 2020 Virtualni prohlídka Fakulta textilní TUL Praxe Příjímací řízení

Otevření 1.kola přijímacího řízení pro akademický rok 2017/2018

Fakulta textilní vyhlašuje od 1.11.2016 pro všechny programy a obory PRVNÍ KOLO přijímacího řízení, které končí 31.03.2017, pro obor Textilní a oděvní návrhářství končí 28.02.2017. Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí obdrží uchazeči v druhé polovině června 2017 (pouze uchazeči, kteří mají zaplacenou přihlášku a doloženo ukončené předchozí vzdělání či Nostrifikaci). Ostatní Rozhodnutí budou odesílána průběžně po doložení maturitního vysvědčení nebo diplomu.

Po vyplnění a odeslání elektronické přihlášky ke studiu přijímá jejich vytištěné a podepsané originály spolu se všemi ostatními požadovanými dokumenty děkanát Fak.textilní TU v Liberci, Studentská 2, 461 17 Liberec 1. Informace: tel. +420 48 535 3239, e-mail: lenka.nevyhostena@tul.cz.

Všechny ostatní informace jsou k nalezení na webových stránkách FT v sekci "Uchazeči".


1. 11. 2016