Přihlásit
Fakulta textilní TUL 03 Erasmus + Vozíme vědu na Harvard, Módu do Paříže

Aarhus Walks on Water Competition

Aarchus (Dánsko) je Evropským městem kultury roku 2017. To zanamená, že bude pořádat mimo jiné akci Aarhus Walks on Water. Akce bude probíhat v září na plovoucím mole v přístavu jako soutěžní módní přehlídka s digitální projekcí a další. Vítěz obdrží 10 000 EUR. Soutěžící budou vybráni z předchozího výběrového řízení, které proběhne na jaře. Vítáni jsou účastníci všech oblastí vzdělávacího procesu, designéři a výzkumníci pracující společně s návrháři. Více informací obdržíte zde nebo na mari@via.dk

Aarhus (Denmark) is the European Capital of Culture 2017. This means that the city will host cultural event Aarhus Walks on Water. It takes place in September on a floating runway in the harbor featuring a tech-enhanced fashion show competition, digital facade scenography and more. A winner will receives a cash prize of € 10.000. The competitors are chosen via a preliminary selection process taking place this spring. We welcome participants from all educational backgrounds, and also encourage designers and developers to work together on the designs. To learn more please find information attached or contact mari@via.dk22. 2. 2017