Přihlásit
Fakultní novinky
  • COVID-19 Letní semestr - aktuální stav organizace výuky
  • DRUHÉ KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ JE OTEVŘENO DO 31.7.2021
  • Den otevřených dveří
  • Aktualizace nabídek stáží, praxí, uplatnění
  • Soutěž "MASTER OF CRYSTAL 2021"

Přehled všech novinek

svoč Covid19 DoD

Začátek výuky oboru TON 2.10.2017

Výuka oboru Textilní a oděvní návrhářství - předmět ZAN1 začíná společnou informativní schůzkou v pondělí 2.10.2017 v 8,50 na budově B, 1.patro, ateliér (vedle schodiště).

Ostatní obory bakalářského i navazujícího studia začínají normální výukou dle svých rozvrhů na příslušných učebnách.


27. 9. 2017