Přihlásit
Fakultní novinky
  • Cena Nadace Preciosa - výběrové řízení na přiznání stipendií v akademickém roce 2020/2021
  • COVID-19 Letní semestr - aktuální stav organizace výuky
  • DRUHÉ KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ JE OTEVŘENO DO 31.7.2021
  • Aktualizace nabídek stáží, praxí, uplatnění
  • Letní škola statistických metod

Přehled všech novinek

svoč Covid19 DoD

Vyhlášení SGS 2018

Rektor Technické univerzity v Liberci vyhlašuje k 15.11. 2017 Studentskou grantovou soutěž pro rok 2018. Podrobnosti vyhlášení, směrnice a přihlášky naleznete na webu univerzity a fakulty.


16. 11. 2017