Přihlásit
Fakultní novinky
  • Cena Nadace Preciosa - výběrové řízení na přiznání stipendií v akademickém roce 2020/2021
  • COVID-19 Letní semestr - aktuální stav organizace výuky
  • DRUHÉ KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ JE OTEVŘENO DO 31.7.2021
  • Aktualizace nabídek stáží, praxí, uplatnění
  • Letní škola statistických metod

Přehled všech novinek

svoč Covid19 DoD

Travel Award 2018 (800 CHF)

Je vyhlášena soutěž o cenu Travel Award 2018 pro postgraduální studenty a studenty doktorského studia pod záštitou profesora Stephena C. Bondy. Podrobnosti o účasti a přihlášky najdete zde.

Přihlášky je možné podávat do 15. 12. 2017


16. 11. 2017