Přihlásit
Fakulta textilní TUL 03 Erasmus + Vozíme vědu na Harvard, Módu do Paříže

Zvýšení doktorských stipendií

Z důvodu zvýšení sazby stipendií pro studenty doktorských studijních programů došlo k revizi směrnice děkanky č. 2/2018 Přiznání stipendií studentům doktorských studijních programů. Detaily najdete zde.


7. 3. 2018