Přihlásit
Summer School 2022 Fakulta textilní TUL 03 Praxe Workshop Jak na praxi ? 2022

Studentská soutěž o vydání rukopisu magisterské práce

Dovolujeme si Vás pozvat k účasti na novém ročníku Studentské soutěže o vydání rukopisu magisterské práce. Veškeré podrobnosti naleznete v připojeném dopise ředitele Nakladatelství Academia Jiřího Padevěta a ve Stanovách soutěže.

Jsou připojeny i informace o vítězích ročníku 2017 (výsledky byly vyhlášeny letos v dubnu).

 Zde jsou základní informace:

§  Magisterská práce musí být obhájena v termínu od 15. 10. 2017 do 15. 10. 2018 a oceněna známkou výborně.

§  Práci je třeba zaslat na kontaktní e-mail do 31. 10. 2018 (včetně všech podkladů).

§  Práci přihlašuje pracoviště (vedoucí práce), kde byla práce obhájena.

§  Slavnostní vyhlášení proběhne na jaře roku 2019.

§  Vítězné práce budou vydány jako neperiodické publikace v Nakladatelství Academia (na základě bezvýhradní licenční nakladatelské smlouvy uzavřené s autorem práce, který bude mít nadále možnost práci či její část publikovat v odborných, domácích i zahraničních, časopisech).28. 5. 2018