Přihlásit
Fakultní novinky
  • COVID-19 Letní semestr - aktuální stav organizace výuky
  • DRUHÉ KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ JE OTEVŘENO DO 31.7.2021
  • Letní škola průmyslového inženýrství
  • Aktualizace nabídek stáží, praxí, uplatnění
  • Soutěž "MASTER OF CRYSTAL 2021"

Přehled všech novinek

svoč Covid19 DoD

Přelepky ISIC na rok 2019 jsou vyprodány!

Fakulta textilní již vyprodala všechny validační přelepky ISIC pro rok 2019.

Na koho se  přelepka nedostala a potřebuje mít platný ISIC, musí si nechat vystavit duplikát ISIC – tj. jako v případě ztráty karty.

Jako čipová karta (obědy, vstupy do budov) funguje ISIC nadále i bez přelepky, pokud je student ve stavu "studuje".

 Postup při vystavení duplikátu ISIC:
1/  na SO podat „Žádost o vystavení identifikační karty studenta“ + zaplatit v hotovosti 270,-Kč a SO pošle „Žádost“ do kartového centra vnitřní poštou. Nový průkaz ISIC bude pro Vás připraven k vyzvednutí na SO do cca 3-5 dnů
2/  pokud budete chtít mít na průkazu novou fotografii, kartové centrum v menze fotí každé    pondělí od 13,00 do 15,00 hod, půjdete tam se zaplacenou „Žádostí“ potvrzenou studijním
oddělením. Nový průkaz ISIC bude pro Vás připraven k vyzvednutína SO do cca 3-5 dnů

Studijní oddělení FT


14. 1. 2019