Přihlásit
Erasmus + Vozíme vědu na Harvard, Módu do Paříže Amanach FT TUL 2020 Virtualni prohlídka Fakulta textilní TUL Praxe svoc 2023 Symposium KTT 15.09.2023

Státní závěrečné zkoušky FT TUL - červen 2015

Termín přihlášení ke SZZ: do 14. 5. 2015
Termín odevzdání BP/DP: do 14. 5. 2015
Termín odevzdání indexu: do 22. 5. 2015
Termín konání SZZ: 1. 6. 2015 – 12. 6. 2015

Před odevzdáním závěrečné práce musí student zadat do IS STAG název práce česky a anglicky, anotaci česky a anglicky, klíčová slova česky a anglicky, počet stran práce a nahrát celou práci ve formátu pdf.

Studenti se musí přihlásit k SZZ na studijním oddělení i na příslušné katedře.

Indexy spolu s potvrzením o vložení údajů o BD/DP do STAGu studenti odevzdávají na studijní oddělení.

Po složení SZZ  jsou absolventi povinni odevzdat na studijním oddělení potvrzený výstupní list a kartu ISIC nebo čipovou kartu (formulář ke stažení na webových stránkách FT – studijní odd. /formuláře).

Indexy si studenti vyzvednou na příslušné katedře po úspěšném vykonání státní závěrečné zkoušky.


6. 5. 2015