Přihlásit
Fakulta textilní TUL 03 Erasmus + Vozíme vědu na Harvard, Módu do Paříže

Seminář "How to write competitive project proposal"

Zveme Vás na dvouhodinový seminář konaný dne 17. 10. 2019, jehož cílem je pomoci
řešitelům s psaním projektových návrhů. Seminář bude probíhat v anglickém jazyce a bližší informace naleznete v přiložené pozvánce.4. 10. 2019