Přihlásit
Den otevřených dveří 11. 2. 2023 Erasmus + Vozíme vědu na Harvard, Módu do Paříže Amanach FT TUL 2020 Virtualni prohlídka Fakulta textilní TUL Praxe Příjímací řízení

Sdělení studentům posledních ročníků studia

Vážení a milí studenti posledních ročníků studia,

v souvislosti s vyhlášením nových změn v opatřeních vlády ČR je umožněno studentům posledních ročníků od 20. dubna 2020 docházet v omezeném režimu na půdu univerzity na konzultace, do laboratoří a na zkoušky, jednotlivě také do knihovny.

 Děkanka vyhlásila úpravu Harmonogramu FT pro Státní závěrečné zkoušky (dále jen SZZ):

1. termín konání SZZ od 15.6. do 3.7.2020 (přihlášení ke SZZ + odevzdání BP a DP do 29.5.2020)   (Pozn: termín je posunut o 14 dnů oproti původnímu termínu)

2. termín konání SZZ od 24.8. do 11.9.2020 (přihlášení ke SZZ + odevzdání BP a DP do 10.8.2020)    (Pozn: nový termín. Studenti bakalářských programů, kteří si podali přihlášku na navazující studium FT a vykonají SZZ v zářijovém termínu, budou bez problémů zapsáni do studia 2020/2021)

 

Nyní učiňte následující:

1/ NEPRODLENĚ sdělte e-mailem studijnímu oddělení, zda se zúčastníte SZZ  v červnu nebo v září, nebo půjdete ke SZZ až v dalším akademickém roce.

2/ V týdnu od 20.4.2020 se spojte s vedoucím práce a zkontrolujte splnění všech podmínek pro její úspěšné odevzdání (včetně kontroly vložení zadání práce do STAGu). S vedoucím práce také upřesněte potřebu měření v laboratořích univerzity. Pokud se Vám nedaří spojit se s vedoucím práce, kontaktujte sekretariát nebo vedoucího Vaší katedry.

3/ Zkontrolujte si správnost zapsání všech splněných zápočtů a zkoušek ve STAGu, případně kontaktujte vyučujícího pro doplnění údajů.

4/ Od 27.4.2020 plánuje fakulta výuku předmětů pro studenty posledních ročníků dle speciálně upravených rozvrhů s ohledem na potřeby laboratorních a provozních cvičení. Rozvrhy budou zveřejněny na webových stránkách FT a studenti o nich budou informováni e-mailem. Jsme si vědomi nutnosti individuálního přístupu!

S pozdravem       Jana Drašarová, děkanka FT

 Fakulta si vyhrazuje právo měnit daný harmonogram dle aktuální epidemiologické situace v ČR.15. 4. 2020