Přihlásit
Fakultní novinky
 • Cena Nadace Preciosa - výběrové řízení na přiznání stipendií v akademickém roce 2020/2021
 • COVID-19 Letní semestr - aktuální stav organizace výuky
 • DRUHÉ KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ JE OTEVŘENO DO 31.7.2021
 • Aktualizace nabídek stáží, praxí, uplatnění
 • Letní škola statistických metod

Přehled všech novinek

svoč Covid19 DoD

Soutěž ČESKÁ HLAVA 2020

Společně s Vládou ČR je vyhlášen již 19. ročník soutěže

Česká hlava pro české vědce, konstruktéry a nadané studenty vysokých škol.

V rámci této soutěže vítězní laureáti získávají finanční odměnu v celkové výši 1 350 000,- Kč.
O laureátech rozhoduje na základě nominací nezávislá porota složená ze zástupců vysokých škol, Akademie věd a odborníků z praxe. Ceny jsou vítězům předávány na slavnostním galavečeru, který přenáší ČT v hlavním vysílacím čase.

Ceny jsou vyhlášeny v těchto kategoriích:

 1. Národní cena vlády Česká hlava za celoživotní přínos vědeckému oboru, finanční odměna 1 000 000 Kč.
 2. Cena Invence za objev v oblasti základního nebo aplikovaného výzkumu či technologickou inovaci s přihlédnutím k perspektivám využitelnosti v praxi, finanční odměna 250 000 Kč.
 3. Cena Industrie za nejvýraznější technologickou nebo výrobkovou inovaci učiněnou na území ČR v posledních několika letech.
 4. Cena Doctorandus za technické vědy za nejlepší práci studenta doktorandského studijního programu v oblasti technických věd, finanční odměna 50 000 Kč.
 5. Cena Doctorandus za přírodní vědy za nejlepší práci studenta doktorandského studijního programu v oblasti přírodních věd, finanční odměna 50 000 Kč.

Určitě i ve Vašem okolí vznikají práce, které si zaslouží nominaci do této soutěže.
Příjem nominací byl právě zahájen a uzávěrka jejich příjmů je 17. července 2020.

Přihlášky s příslušnou dokumentací mohou být doručeny dvěma způsoby.

 1. v papírové podobě na adresu realizátora projektu: Česká hlava PROJEKT z.ú., Konojedská 1575/20, 100 00, Praha 10 (posudky musí být podepsány a spolu s celou prací naskenovány).
 2. v elektronické podobě na adresu kontakt@ceskahlava.cz (posudky musí být podepsány a spolu s celou prací naskenovány).

Bližší informace naleznete na webových stránkách www.ceskahlava.cz


11. 6. 2020