Přihlásit
Fakultní novinky
  • Cena Nadace Preciosa - výběrové řízení na přiznání stipendií v akademickém roce 2020/2021
  • COVID-19 Letní semestr - aktuální stav organizace výuky
  • DRUHÉ KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ JE OTEVŘENO DO 31.7.2021
  • Aktualizace nabídek stáží, praxí, uplatnění
  • Letní škola statistických metod

Přehled všech novinek

svoč Covid19 DoD

Promoce Fakulty textilní 21.9.2020

SLAVNOSTNÍ PROMOCE
ABSOLVENTŮ
FAKULTY TEXTILNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI

 21. září 2020

Aula budovy G
Univerzitní náměstí 1410/1, Liberec

 

9:00 hod 
navazující studijní obor   ODĚVNÍ A TEXTILNÍ TECHNOLOGIE
NETKANÉ A NANOVLÁKENNÉ MATERIÁLY
PRODUKTOVÉ INŽENÝRSTVÍ
CLOTHING AND TEXTILE ENGINEERING
NONWOVEN AND NANOMATERIALS
13:00 hod 
bakalářský studijní obor   TEXTILNÍ A ODĚVNÍ NÁVRHÁŘSTVÍ
TEXTILNÍ TECHNOLOGIE, MATERIÁLY A NANOMATERIÁLY
15:00 hod 
bakalářský studijní obor   VÝROBA ODĚVŮ A MANAGEMENT OBCHODU S ODĚVY
TEXTILNÍ MARKETING

Sraz absolventů hodinu před zahájením každé promoce před aulou, případnou neúčast nutno oznámit předem. Absolventi obdrží promoční šálu na místě před konáním promoce.

Vstup pro přihlížející bude umožněn 10 – 15 minut před začátkem promoce, počet přihlížejících není omezen.

 S ohledem na současnou situaci COVID-19 se Slavnostní promoce bude konat v rouškách.

 V případě změn v souvislosti s COVID-19 budou absolventi informováni zveřejněním aktuálních informací na stránkách Fakulty textilní TUL.

 


14. 9. 2020