Přihlásit
Den otevřených dveří 11. 2. 2023 Erasmus + Vozíme vědu na Harvard, Módu do Paříže Amanach FT TUL 2020 Virtualni prohlídka Fakulta textilní TUL Praxe Příjímací řízení

Pozvánka na zasedání akademické obce FT TUL

Vážení členové akademické obce, zaměstnanci a přátelé
Fakulty textilní Technické univerzity v Liberci,

jménem Akademického senátu Fakulty textilní TUL Vás zvu

dne 1.10.2020 od 12,30 hod. do budovy B, posluchárny B4

na veřejné zasedání AS FT TUL.

Na programu je představení kandidáta navrženého na funkci děkana Fakulty textilní Technické univerzity v Liberci.

Na dobu konání je vyhlášeno děkanské volno pro všechny členy akademické obce FT TUL.

Organizace zasedání bude v souladu s mimořádnými opatřeními Vlády ČR, případně bude zajištěn přenos elektronicky.

Ing. Jiří Chaloupek Ph.D.,
předseda AS FT TUL

 29. 9. 2020