Přihlásit
Erasmus + Vozíme vědu na Harvard, Módu do Paříže Amanach FT TUL 2020 Virtualni prohlídka Fakulta textilní TUL Praxe svoc 2023 Symposium KTT 15.09.2023

Zasedání ASFT 2.10.2020 - pozvánka

POZVÁNKA

na zasedání Akademického senátu Fakulty textilní TUL, které se uskuteční

dne 2. 10. 2020 od 11:00 hodin
v místnosti B5

Program:
1. Organizační pokyny k volbám děkana FT TUL.
2. Volby kandidáta na návrh jmenování děkanem FT TUL.
3. Různé.

Na společné zasedání se těší

Ing. Jiří Chaloupek, Ph.D.
předseda AS FT TUL
1. 10. 2020