Přihlásit
Erasmus + Vozíme vědu na Harvard, Módu do Paříže Amanach FT TUL 2020 Virtualni prohlídka Fakulta textilní TUL Praxe Příjímací řízení Přijímací řízení druhé kolo 2023 svoc 2023

Zápis do 1. ročníků FT

Informace
pro posluchače prvního ročníku Fakulty textilní TU v Liberci

 akademický rok 2015/2016

 

Zápis studentů do 1. ročníku se uskuteční v posluchárně B4 – budova B, 3. podlaží, Čížkova 3, Liberec 1 (v areálu TUL Husova):

 do 2-letého navazujícího a 5-letého magisterského studijního programu:

v úterý 8. 9. 2015 od 9,00 hod nebo od 11,00 hod – pro prezenční formu studia
  od 14,00 hod. – pro kombinovanou formu studia

 

do 3-letého bakalářského studijního programu:

ve středu 9. 9. 2015 od 9,00 hod nebo od 11,00 hod – pro prezenční formu studia
  od 14,00 hod. – pro kombinovanou formu studia

 

K zápisu s sebou přineste občanský průkaz a 1 průkazovou fotografii na index.

Poskytneme Vám další potřebné informace, týkající se studia, kreditového systému a jednotné evidence studentů na TUL (STAG). Dle Vysokoškolského zákona (§ 61 odst. 1) se přijatý uchazeč stává studentem dnem zápisu do studia, takže Vám potvrdíme všechny předložené doklady, žádosti, slevy atd. Na místě také můžete podat a zaplatit žádost o studentskou kartu (ISIC,TUL karta, informace viz. přiložený tiskopis).

Pokud budete mít zájem o ubytování na vysokoškolských kolejích (pouze prezenční studium), přineste také vyplněnou žádost o ubytování, která byla přiložena k dopisu o přijetí. Případné dotazy na ubytování Vám poskytne ubytovací služba.

 

Případné dotazy kdykoliv rádi zodpovíme na studijním oddělení FT TUL.

 

Ing. Lenka Nevyhoštěná
studijní oddělení FT
+420 485 353 239
lenka.nevyhostena@tul.cz

 

 

 


3. 9. 2015