Přihlásit
Erasmus + Vozíme vědu na Harvard, Módu do Paříže Amanach FT TUL 2020 Virtualni prohlídka Fakulta textilní TUL Praxe svoc 2023

Talentová přijímací zkouška pro studijní program NÁVRHÁŘSTVÍ

Jednodenní talentová přijímací zkouška bakalářského studijního programu NÁVRHÁŘSTVÍ

proběhne na Katedře designu ve dnech  14. - 16.3.2023 (datum pro uchazeče bylo upřesněno na e-mailové pozvánce)

Uchazeči se dostaví mezi 7,30 - 8,00 hod. k registraci do vestibulu v přízemí budovy „B“,

Čížkova 1034/3, Liberec I-Staré Město, areál TUL Husova.

U registrace se uchazeč prokáže platným občanským průkazem nebo pasem.

 Průběh přijímací zkoušky:

7,30 –  8,00 hod           registrace                  přízemí – vestibul budovy B                                                                                                                                               

8,00 – 17,00  hod (max. do 18,00)       talentová zkouška    budova B

Fakulta zajišťuje stojany, pracovní místo. Ostatní potřeby a materiál si přinesou uchazeči.

Ostatními potřebami se rozumí tužky, uhel, barvy, štětce, guma, hadříky, lepící páska, napínáčky, fixativ, nevzorovaný balicí papír, čtvrtky A1 a A2 v dostatečném počtu, lepidlo na papír, nůžky apod.

 Počet bodů získaných u talentové zkoušky zveřejní fakulta nejpozději 17.3.2023  na portálu:

https://stag.tul.cz/portal/studium/uchazec/eprihlaska.html

(po přihlášení Vaší e-mailovou adresou - Přehled přihlášek)

 Písemné rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení obdrží uchazeči nejpozději do  30.4. 2023 (nebo ihned po dodání kopie maturitního vysvědčení na studijní oddělení).

 

 

 

                                                                                     

 


13. 3. 2023