Přihlásit
2. kolo přijímacího řízeni 2024 Příjímací řízení Virtualni prohlídka Fakulta textilní TUL Vozíme vědu na Harvard, Módu do Paříže Erasmus + Amanach FT TUL 2020 svoc

Zařazení studentů 1.ročníku do specializační části oboru

Studenti bakalářského a navazujícího studia si musí podat v průběhu prvního semestru (nejpozději do 10.ledna) "Žádost o zařazení do specializační části oboru" dle Směrnice děkanky FT č.3/2015. Týká se pouze studentů oboru Textilní a oděvní návrhářství (BS),Textilní technologie, materiály a nanomateriály (BS), Oděvní a textilní technologie (NS) a Produktové inženýrství (PI). Vyplněné a podepsané žádosti přijímá studijní oddělení - je možné zaslat i oskenované  (ale PODEPSANÉ!)  e-mailem.
Žádost je k dispozici na studijním oddělení FT a také ke stažení na webových stránkách ve Formulářích studijního oddělení FT .12. 11. 2015