Přihlásit
Erasmus + Vozíme vědu na Harvard, Módu do Paříže Amanach FT TUL 2020 Virtualni prohlídka Fakulta textilní TUL Praxe svoc 2023 Symposium KTT 15.09.2023

Zařazení studentů 1.ročníku do specializační části oboru

Studenti bakalářského a navazujícího studia si musí podat v průběhu prvního semestru (nejpozději do 10.ledna) "Žádost o zařazení do specializační části oboru" dle Směrnice děkanky FT č.3/2015. Týká se pouze studentů oboru Textilní a oděvní návrhářství (BS),Textilní technologie, materiály a nanomateriály (BS), Oděvní a textilní technologie (NS) a Produktové inženýrství (PI). Vyplněné a podepsané žádosti přijímá studijní oddělení - je možné zaslat i oskenované  (ale PODEPSANÉ!)  e-mailem.
Žádost je k dispozici na studijním oddělení FT a také ke stažení na webových stránkách ve Formulářích studijního oddělení FT .12. 11. 2015