Přihlásit
2. kolo přijímacího řízeni 2024 Příjímací řízení Virtualni prohlídka Fakulta textilní TUL Vozíme vědu na Harvard, Módu do Paříže Erasmus + Amanach FT TUL 2020 svoc

Upozornění v souvislosti s končící akreditací vybraných studijních oborů

 V akademickém roce 2015/2016 končí platnost akreditace starších studijních oborů:

Bakalářské studium
3106R002                    Chemická technologie textilní
3106R004                    Netkané textilie
3107R002                    Mechanická textilní technologie
3107R004                    Technologie a řízení oděvní výroby
3107R006 Verze 1       Textilní a oděvní návrhářství
3107R007 Verze 1       Textilní marketing
3107R011                    Textilní materiály a zkušebnictví
3107R012                    Technické textilie
3107R014                    Netkané textilie a nanovlákna
Navazující studium
3106T007                    Textilní materiálové inženýrství
3106T011                    Textilní a oděvní technologie
3106T013                    Management jakosti
3106T014                    Produktový management

V souladu s ustanovením § 56 odst. 1 d) zákona č.111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (Zákon o vysokých školách) upozorňuje studijní oddělení FT studenty těchto oborů na následující skutečnosti:

  1. V akademickém roce 2015/2016 je poslední možnost konat Státní závěrečnou zkoušku (SZZ) a to v řádném i opravném termínu z důvodu skončení platnosti akreditace studijního oboru.
  2. Je nutné vykonat SZZ nejdéle v termínu od 1. 2. 2016 do 10. 2. 2016 s ohledem na právo studentů SZZ nebo její část v případě neúspěchu jednou opakovat (dle platného Studijního a zkušebního řádu TUL).
  3. V případě, že v termínu od 1. 2. 2016 do 10. 2. 2016 student vykoná SZZ neúspěšně, může SZZ nebo její část opakovat a to pouze v jediném možném termínu od 30. 5. 2016 do 9. 6. 2016.
  4. V  případě, že v termínu od 1. 2. 2016 do 10. 2. 2016 student nebude konat SZZ v řádném termínu, nelze zajistit právo studentů SZZ nebo její část v případě neúspěchu jednou opakovat a to z důvodu skončení akreditace studijního oboru.
  5. Poslední možný termín konání SZZ pro uvedené studijní obory je v termínu od 30. 5. 2016 do 9. 6. 2016 a to bez možnosti SZZ nebo její část v případě neúspěchu opakovat.
  6. Pokud student SZZ nevykoná v řádném nebo opravném termínu v termínech určených Harmonogramem výuky FT 2015/2016, je to důvodem k ukončení studia.
     

                                                                         

 


16. 11. 2015