Přihlásit
2. kolo přijímacího řízeni 2024 Příjímací řízení Virtualni prohlídka Fakulta textilní TUL Vozíme vědu na Harvard, Módu do Paříže Erasmus + Amanach FT TUL 2020 svoc

prof. Sayed Ibrahim Memorial Seminar

International Seminar on “Advances in Material Engineering”
(prof. Sayed Ibrahim Memorial Seminar)

1st - 2nd December, 2015.20. 11. 2015