Přihlásit
Fakulta textilní KDE Fakulta tetilní KHT Fakulta textilní KMI Fakulta textilní KNT Fakulta textilní KOD Fakulta textilní KTT

Laboratoř CXI | Ft.Tul.cz

Laboratoř přípravy nanovláken a nanopovrchů
Laboratoř CXI je zaměřena na vývoj technologií výroby nanovláken, a to zejména průzkum vztahů mezi závislými a nezávislými proměnnými procesu elektrostatického zvlákňování a vývoj dalších možných metod pro přípravu nanovlákenných materiálů nebo jednotlivých nanovláken. Pro tyto účely bude sloužit unikátní zařízení, tzv. pilotní linka Nanospider NS 1W500U včetně příslušenství a zařízení, která budou vyvíjena v rámci činnosti laboratoře.

 
Vybavení:
Nanospider NS 1W500U Laboratorní zařízení pro přípravu nanovláken, komerčně dodávané Libereckou firmou Elmarco má pracovní šíři 500mm. Na tomto zařízení je možné využívat několik typů zvlákňovacích elektrod v závislosti na použitých polymerech a rozpouštědlových systémech. Zařízení je připojeno na klimatizační jednotku, která dokáže regulovat teplotu i vlhkost vstupního média. Současně je přístroj vybaven odtahem vzdušniny.
Směry výzkumu: Laboratoř se zaměřuje na možnosti zvláknění technických polymerů např. pro filtrační účely. Další možností je použití nanovlákenných materiálů jako biologických nosičů (scaffoldů). Výzkum se zaměruje na popis fyzikálně chemických jevů spojených s elektrostatickým zvlákňováním, jako jsou například koronové výboje.
Nabízíme: Externím institucím nebo osobám možnost testování a vývojové práce na stroji Nanospider NS 1W500U včetně příslušenství a zařízení.
Umístění: Budova L, 2 patro, laboratoř přípravy nanovláken a nanopovrchů
Kontakt: Ing. Jiří Chvojka Ph.D.
   +420 48 535 3869
Obrázky: