Přihlásit
Fakulta textilní KDE Fakulta tetilní KHT Fakulta textilní KMI Fakulta textilní KNT Fakulta textilní KOD Fakulta textilní KTT

Výuka | Ft.Tul.cz

Pro studenty - Jak psát BP a DP

Metodika zpracování bakalářských a diplomových prací -

Dvacatero při dokončování bakalářské nebo diplomové práce -

Katedra netkaných textilií a nanovlákenných materiálů zajišťuje výuku více než dvaceti předmětů, které jsou určeny studentům bakalářského, magisterského a doktorského studia. Předměty jsou zaměřeny jak prakticky, s cílem vytvořit studentovi představu o výrobě textilního produktu zejména na základě technologií výroby netkaných textilií a polymerních nanovlákenných materiálů, použitých surovinách i aplikačních možnostech, tak čistě teoreticky s cílem aplikovat získané znalosti z matematiky, fyziky a chemie jako nástrojů pro popis jevů a dějů, se kterými je možné se u textilních, resp. polymerních materiálů setkat. KNT je garantem studijního zaměření Netkané textilie a nanomateriály v oboru Textilní technologi, materiály a nanomateriály v bakalářském studiu a oboru Netkané a nanovlákenné materiály v navazujícím magisterském studiu. KNT nabízí školení a odborné poradenství v následujících oblastech: netkané textilie, polymery a polymerní pojiva, technologie spunbond, meltblown, elektrostatické zvlákňování, technologie výroby polymerních nanovláken, textilie pro automobilový průmysl, recyklace textilních materiálů, filtrace a v neposlední řadě v oblasti základních kurzů výroby a testování vlákenných materiálů pro medicínu - tkáňové inženýrství, kryty ran, systémy s řízeným dodáváním léčiv.