Přihlásit
Fakulta textilní KDE Fakulta tetilní KHT Fakulta textilní KMI Fakulta textilní KNT Fakulta textilní KOD Fakulta textilní KTT

Laboratoře | Ft.Tul.cz

Laboratoř Chemická
Poskytuje zázemí pro základní chemické experimenty. Základní vybavení laboratoře jsou magnetická míchadla s ohřevem, digitální váhy (předvážky, analytické), sušárna, destliační aparatura, ledovačka, digestoř, filtrační aparatury, topná hnízda. Připravují se zde polymerní roztoky pro elektrostatické zvlákňování.
Umístění: Kontaktní osoba: Telefon:
Budova E, suterén Ing. Zdeňka Hodková +420 48 535 3474

 

Laboratoř tkáňového inženýrství
Laboratoř tkáňového inženýrství je zaměřena na testování tkáňových nosičů (scaffoldů) v laboratoních in vitro podmínkách. Laboratoř je vybavena přístroji umožňujícími sledování interakcí mezi testovanými materiály a buněčnými kulturami.
Umístění: Kontaktní osoba: Telefon:
Budova E, suterén RNDr. Jana Horáková Ph.D. +420 48 535 3224

 

Laboratoř mikroskopie
Mikroskopická laboratoř slouží pro analýzu materiálů. Je vybavena optickými mikroskopy (Nikon Eclipse LV100, Nikon Eclipse 80i), fluorescnenčím mikroskopem (Nikon Eclipse Ti) a dvěma skenovacími elektronovými mikroskopy (FEI Phenom, TESCAN). Pro morfologickou analýzu je využíván software NIS Elements, který umožňuje charakterizovat strukturu materiálů a také jejich interakce s buňkami
Umístění: Kontaktní osoba: Telefon:
Budova E, suterén Ing. Zdeňka Hodková +420 48 535 3476

 

Laboratoř fyzikální
Zaměřuje se na stanovení fyzikálně chemických vlastností polymerních roztoků, kdy se používá např. stanovení vizkozity. Roto Visco – jednoduchý rotační viskozimetr s několika různými senzory pro různé viskózní roztoky, Bohlin – rotační viskozimetr schopný měřit nejen roztoky, ale i viskozitu tavenin, Lyofilizátor – slouží k odvodnění vzorků za velmi nízkých teplot a tlaků, Vakuová sušárna - slouží k odstranění rozpouštědla ze vzorků za vyšších teplot a nízkých tlaků,
Umístění: Kontaktní osoba: Telefon:
Budova E, suterén Ing. Zdeňka Hodková +420 48 535 3905

 

Laboratoř čistých prostor
Laboratoř je zaměřena na vývoj a výrobu nanovlákenných materiálů pro tkáňové inženýrství. Pro tyto účely slouží unikátní zařízení, zvlákňovací linka Laboratorní Nanospider. Dále je zde možnost přípravy polymerních roztoků a finálního balení připravených materiálů. Laboratoř je klimatizována a splňuje vysokou třídu čistoty C, která je dostatečná provýrobu vzorků pro další biologické testování.
Umístění: Kontaktní osoba: Telefon:
Budova E, suterén Ing. Markéta Klíčová +420 48 535 3317

 

Laboratoř CXI
Laboratoř je zaměřena na vývoj technologií výroby nanovláken, a to zejména průzkum vztahů mezi závislými a nezávislými proměnnými procesu elektrostatického zvlákňování a vývoj dalších možných metod pro přípravu nanovlákenných materiálů nebo jednotlivých nanovláken. Pro tyto účely bude sloužit unikátní zařízení, tzv. pilotní linka Nanospider NS 1W500U včetně příslušenství a zařízení, která budou vyvíjena v rámci činnosti laboratoře.
Umístění: Kontaktní osoba: Telefon:
Budova L, 2np. Ing. Jiří Chvojka, Ph.D +420 48 535 3233

 

Laboratoř poloprovozu KNT
Laboratoř zajišťuje poloprovozní textilní stroje textilního průmyslu. Unikátností celé leboratoře je možnost produkovat textilní netkanné materiály. V laboratoři probíhají cvičení pro studenty denního studia a je zde také možnost provádět specifický výzkum na zakázku. Laboratoř obsahuje unikátní zařízení, která jsou funkční a v současnosti je velice málo pracovišť, které disponují temito přístroji.
Umístění: Kontaktní osoba: Telefon:
Budova E3, přízemí Bc. Filip Sanetrník +420 48 535 3203

 

Laboratoř mechanických vlastností
Laboratoř je vybavena stroji a zařízeními, umožňující stanovení většiny mechanických, fyzikálních a geometrických vlastností lineárních, plošných a objemných textilií, plastů a kompozit. Kromě speciálních přípravků, které umožňují testování např. autosedaček, jsou dále k dispozici zařízení pro testování geotextilií. Zařízení a přípravky odpovídají normám ISO a EDANA.
Umístění: Kontaktní osoba: Telefon:
Budova E, suterén Ing. Ondřej Novák, Ph.D +420 48 535 3295