Přihlásit
Fakulta textilní KDE Fakulta tetilní KHT Fakulta textilní KMI Fakulta textilní KNT Fakulta textilní KOD Fakulta textilní KTT

Laboratoř fyzikální | Ft.Tul.cz

Laboratoř fyzikální
Fyzikální laboratoř se zaměřuje na stanovení fyzikálně chemických vlastností polymerních roztoků, kdy se používá např. stanovení vizkozity. Roto Visco – jednoduchý rotační viskozimetr s několika různými senzory pro různé viskózní roztoky, Bohlin – rotační viskozimetr schopný měřit nejen roztoky, ale i viskozitu tavenin, Lyofilizátor – slouží k odvodnění vzorků za velmi nízkých teplot a tlaků, Vakuová sušárna - slouží k odstranění rozpouštědla ze vzorků za vyšších teplot a nízkých tlaků.
 
Přístrojové vybavení laboratoře

Digestoř

Sestava tyčka a váleček, sestava dávkovací zařízení jehla 2x určené pro zkušební zvlákňování testovaných polymerních roztoků

Elektrokolovraty 3ks – demonstrační přístroj pro výrobu nanovláken

Rotační viskozimetry

Roto Visco – jednoduchý rotační viskozimetr s několika různými senzory pro různé viskózní roztoky

Bohlin – rotační viskozimetr schopný měřit nejen roztoky, ale i viskozitu tavenin

Lyofilizátor – slouží k odvodnění vzorků za velmi nízkých teplot a tlaků

Vakuová sušárna - slouží k odstranění rozpouštědla ze vzorků za vyšších teplot a nízkých tlaků

Rotační odparka - slouží k odstranění rozpouštědla ze vzorků za vyšších teplot a nízkých tlaků

Přístroj na měření vodivosti – přístroj slouží k měření vodivosti roztoků

Ultrazvuková soda Misonix – přístroj slouží k rozmíchání roztoků, ve kterých dochází ke shlukování částic, nebo se špatně rozmíchávají běžnými postupy

Kryomlýnek – možnost mletí malých množství pomocí kuliček v nádobkách jak za běžných teplot tak za velmi nízkých teplot pomocí tekutého dusíku

Vysokonapěťové zdroje 3ks

Hřídelové míchadlo

   
Umístění: Budova E, suteren
Kontakt: Ing. Zdeňka Hodková
Externí soubory:  
Obrázky: