Přihlásit
Fakulta textilní KDE Fakulta tetilní KHT Fakulta textilní KMI Fakulta textilní KNT Fakulta textilní KOD Fakulta textilní KTT

Laboratoř mikroskopie | Ft.Tul.cz

Laboratoř mikroskopie
Mikroskopická laboratoř slouží pro analýzu materiálů. Je vybavena optickými mikroskopy (Nikon Eclipse LV100, Nikon Eclipse 80i), fluorescenčím mikroskopem (Nikon Eclipse Ti) a dvěma skenovacími elektronovými mikroskopy (FEI Phenom, TESCAN). Pro morfologickou analýzu je využíván software NIS Elements, který umožňuje charakterizovat strukturu materiálů a také jejich interakce s buňkami.
 
Přístroje a zařízení

Elektronové mikroskopy

FEI COMPANY, PHENOMTM

TESCAN VEGA 3

Fluorescenční mikroskopy:

Nikon Eclipse TI

Nikon Eclipse 80i

Optický mikroskop

Nikon Eclipse LV100

Zařízení na naprašování zlata sloužící k přípravě vzorků elektronové mikroskopie

Quorum Q150R ES

Obrazová analýza (software)

NIS-Elements BR4.13.04 64-bit (3x)

   
Umístění: Budova E, suterén
Kontakt: Ing. Zdeňka Hodková
Externí soubory:  
Obrázky: